A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy JózsefX212
foglalkozás : jegyző, írnok       lakóhely: Nagykanizsa
született :~1842 meghalt :1892.10
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :1

Személye, eredete ismeretlen.

 A járási közjegyzők egyesülete Sormáson, 1887. márc. 24-én tartott ülésén részt vett Komlósy József okl. jegyző szolgabírói írnok, egyleti rendes tag( Zala c. nagykanizsai hetilap 1887 . máj. 8)
1889 Zalai Közlöny :A nagymélt. m. kir. belügyminiszteriumnak f. évi 42403/IH. b. sz. alatt kelt rendelete Komlósi József nagy-kanizsai lakos, volt szolgabirósági irnok végkielégítés vagy segély iránti kérelme tárgyában.
Haláláról a Budapesti Hírlap 1892. 10.27-i száma ad hírt.
 

Családfa részlet nézete :
Komlósy József
~1842 - 1892

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.