A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Staudner Mátyás
foglalkozás : ref. lelkész       lakóhely: Székelybő, Csejd
született :1857.03.12 Marosvásárhely meghalt :1915...1917
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Rozália ( ~1884 - )

 Staudner Mátyás és Urr Terézia gyermeke 1872-ben a marosvásárhelyi Református kollégium V.középosztály tanulója, 1875-ben a "Felső tanoda"tanulója, és egyben szépírás  és ének segédtanító.1884-ben avatott református lelkész sszékelybő-n, közvetlenül avatását követően vehette feleségül Komlóssy Rozáliát [X181].1887-ben székelybői lelkészként 50 Korona segélyt kap.  Érdekes, hogy anyósa gyászjelentésén (1901) nem szerepel, pedig  az annak másik vejét említi. 1886-ban " szabadságolt állományú Magyar királyi honvédlelkész" (Székely)mosonban.. 1898-ban a Marosvásárhely melletti (székely-) tompai, 1903-ban nyárád-gálfalvi lelkész.1907-ben egy egyházmegyei értekezleten alkalmi beszédet tart.1915 szeptemberében a sajtóban [AZ UJSÁG] még élőként említik, 1917-ben felesége gyászjelentése "Volt Staudner Mátyésné"- t említ.

AZ ERDÉLYI EV.REF, EGYHÁZKERÜLET K0L0ZSVÁRT 1 8 8 4. JÚNIUS HÖ 5 -8-DIK NAPJAIN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK
JEGYZŐKÖNYVE.:  Közjegyző afia(atyánkfia) előterjeszti, hogy a papi hivatalra kibocsátás végett nála összesen 22 ifjú pap afia jelentkezett, kiknek okmányai rendben találtatván, kibocsátásukat ajánlja: ...Staudner Mátyás"

Szépirodalmi munkássága is ismert.1891-ben a Prédikátori Tárban megjelent " keresztelési agendájának különösen a bevezetése s annak fejtegetése, hogy hol van a mennyeknek országa, igen szép s minden szavában igaz és nemes felfogás nyilatkozik".
Szinnyey József: magyar írók... c. művében: Staudner Mátyás  ref. lelkész Csejden (Maros-Tordam.); szül. 1857. márcz. 12. Maros-Vásárhelyt. Írt költeményt a Budapestbe (1876), elbeszéléseket az Európába (1881. A kapitány úr ajánlatai, Várfoki Klára, Róza naplójából); költeményeket a Maros-Vidékbe (1881-85), a Képes Családi Lapokba (1882-83), a Bolond Istókba (1883), az Ország-Világba (1883) és az Emlékkönyvbe (1883).
Munkája: Költemények. Írta Vásárhelyi St. Mátyás, Maros-Vásárhely, 1884.
Álnevei: Vásárhelyi Mátyás és Csombordi.
"»Mind csak a szerelem« című novella-kötetre hirdet előfizetést 1 írtjával Vásárhelyi (Staudner) Mátyás; a pénzeket junius 10-éig kéri nevére címezve Böőre u. p. Maros- vásárhely küldeni." [ ]
Az EMKE 1887-es tagjegyzéke Bőő-i lakosként említi
Egy 1887 évről szóló püspöki jelentés szerint Staudner Mátyás Bőő-i tiszteletes az úr asztalára kenyeret adományozott

Családfa részlet nézete :
Staudner Mátyás
1857 - 1915...1917
Komlóssy Rozália
~1864 - 1917


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.