A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy Andor(András, Endre)X154
foglalkozás : katonatiszt       lakóhely: Fót-Kisalag
született :1899.09.20 Hátszeg meghalt :1944 Fót-Kisalag
apa : Komlósy András anya : Sztojka Ottilia
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :1
Házasság :
Kazinczy Klára

Gyermekek :
Éva
István

1915-ben Komlóssy Andor a 17.ik honvéd gyalogezred zászlósaként 2 osztályú ezüst vitézségi érmet kap.1918. augusztus 7-én a bécsújhelyi Teréziánum katonai akadémiából a cs. kir. Landwerhez időelőtti belépése alkalmából hadnaggyá avatják,  a cs. és kir. 65. gyalogezrednél szolgál. 1920: Hont-Nógrád vm. katonai parancsnokságának beosztott tisztje.
1922. évi szeptember hó 1-ével főhadnaggyá nevezik ki; 1924-ben Miskolcra helyezik a 13. gyalogezredhez. 1925. okt.15-én a sátoraljaújhelyi tűzvész alkalmával tanúsított önfeláldozó magatartásáért Komlossy Andor főhadnagy okirati dícséretet kap.1927. nov. 1-én határőr százados lesz. 1927–29: a hadbiztosi tanfolyam hallgatója. 1938: törzstiszti tanfolyamot végez, a 21. gyalogezred 1. zászlóaljához vezénylik Kassára, kinevezik őrnaggyá. 1940. december 1-jétől a HM-ben szolgál, ekkor " A m. kir. honvéd vezérkar főnöke okirati dicsérő elismerésben részesítette: Kelet-Magyarország és Erdély egy részének a Magyar Szent Koronához történt visszacsatolása alkalmából, az átlagos kötelességteljesitésen túlterjedő munkásságukkal kifejtett kiváló és eredményes teljesítményeikért: ....Komlóssy András... őrnagyokat "
1942-től alezredes. 1942-ben "a csapatkiképzés és a katonai közigazgatási szol­gálat terén elért eredményei alapján " a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki, 1943-ban a II./A osztályú Tiszti Szolgálati Jelet kapja.
A II vh. alatt a m. kir.27-ik honvéd könnyű hadosztály „anyagi tisztje” alezredesként.
1933. okt. 3-án Budapesten köt házasságot   Kazinczy Klárával.
1943. évi telefonkönyvben: Komlóssy Andor m.kir. Alezredes Kisalag Lehel u 32.
Zavaró, hogy az Andor, András és Endre nevet egyaránt használta a különböző okmányokban.
Halálozási időpontját sírköve hitelesíti, mindenesetere zavaró a " A marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály tiszti és altiszti kara1940–1945" c. anyag információja: "Az 57/a. menetzászlóalj parancsnokaként került ki a keleti hadszíntérre. Ostromeczerwonál 1944. július 18-án eltűnt."

Volt az évszázadban más hasonló nevű katona is:
  "Olasz hadifogságból október 22-iki kelettel feladott levelezőlapon a következő tisztek értesítik hozzátartozóikat, hogy sebesületlenül fogságba estek és jól vannak : ....Komlósi Andor hadnagy Szeged..." [ Az Est 1915-12- 08]  

Családfa részlet nézete :
Komlósy András
~1868 - >1938
Sztojka Ottilia
~1880 - >1918
Kazinczy Klára
1908 - 1945

Komlóssy Éva
1936 - 1982
Komlóssy István
1939 - 2006

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.