A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy ZsigmondX153
foglalkozás : tisztviselő       lakóhely: Zombor
született :1854.11.12 Dernye meghalt :1909.07.22 Zombor
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :1
Házasság :
Gräff Franciska

Apja Komlósy Sándor, anyja Berkess Erzsébet.

1902-08-ban Nagykikindán a járási hivatal I. oszt. írnoka. Torontál vármegye nyugdíjas közigazgatási tisztviselőjeként Zomborban halt meg, utód nélkül. Gyászjelentése szerint Zomborban a Zöldfa u 11. sz. alatt lakott, és a Gräff család családi sírboltjába temették. Komlósy rokont a gyászjelentés nem említ.
Az alábbi hír szerint valószínűleg kettős keresztnevet használt:
" A zombori kir. törvényszék mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Volf Sándor végrehajtatónak Komlósi Lajos végrehajtást szenvedő ellen 200 frt tőke és járulékai végrehajtási ügyében a zombori 223. sz. a. tjkvben A -+- alatt Komlósi Lajos Zsigmond nevére felvett és 1600 írtra becsült ingatlan az 1880. évi november hó 9. napján d. e. 10 órakor mint első, és 1880. évi deczember hó 14. napján délelőtti 10 órakor mint második határidőben, a telekkönyvi hivatalban megtartandó nyilvános árverésen következő feltételek alatt eladatni fog, u. m...."

Munkája: "Torontál vm. új távolságmutatója"
 

Családfa részlet nézete :
Gräff Franciska
~1855 - 1917


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.