A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
derczéni és dávidházi Munkácsy Dezső
foglalkozás : posta-és távirdafőfelügyelő       lakóhely: Nagykanizsa, Sopron, Budapest
született :1853.02.07 Tengőd (Somogy m.) meghalt :1912.04.25 Sopron
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Gizella ( 1874 - )

Szülei Munkácsy Dániel tengődi ref. lelkész és Hőke Zsófia(+1904; gyászjelentése ismert) A 12 született gyermek  közül a negyedik.
 Oldalági örökösként részesül az 1893. évi augusztus bó 20-án végrendelet hátrahagyásával elhunyt néhai Munkácsy Sándor paksi ev. ref. lelkész örökségéből:  "Munkácsy Dezső, Munkácsy Etelka férjezett Üveges Sándorné, if. Munkácsy Menyhért, kiskorú Munkácsy Károly, kiskorú Munkácsy Emilia, Munkácsy Ágnes férjezett Nóvák Józsefné egyenkint 600 frt-ra,....Munkácsy Dezső gyermekei kiskorú Ilona és Olga egyenkint 300 frtra..."
 
1872-ben távirdai gyakornok, kinevezik távirdatisztté.1873-ban távirdatiszt Nagykanizsán,  1885-ben budapesti távirdatiszt, megbízzák a kalocsai távirdaállomás vezetésével.   1887-ben áthelyezik Kalocsáról Budapestre, majd 1888-ban Budapestről (lakása. v II.Toldy-Ferenc-u. 52.) Sopronba;1890-ben Posta-és távirda főfelügyelőnek nevezték ki Nagykanizsán, majd 1893-ban Sopronba. (1905-ben még soproni postafelügyelő) 1912-ben Munkácsy Dezső posta- és távirdafőfeliigyelőként nyugdíjazták. Az 1912. évi zárszámadási törvény  40 év 7 hónap szolgálati idő után  utolsó éves javadalmazásával megegyező 5400 korona nyugdíjat állapít meg számára.
1875-ben  a Természettudományi Közlöny előfizetője.
Felesége Komlóssy  Gizella, lánya M.Ilona .( két lánya, Gizella1893-ban,  és Olga  1889...1912 között meghalt.)
1885- ben Budapest Toldi út 52, 1887-ben  kalocsai lakosként, megbízott útján eladja sasadi szöllőjét 500Frt-ért,majd 1888-ban svábhegyigyümölcsösét 700 Frt-ért.
Haláláról a Vas. Ujs. 1912. Máj. 5-i száma is tudósít.
 

Családfa részlet nézete :
Munkácsy Dezső
1853 - 1912
Komlóssy Gizella
~1859 - 1932


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.