A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy FerencX114
foglalkozás : kanonok, királyi ember
született :~1470
ág :X - azonosítatlan

II. Ulászló király 1504-ben a Lipőtó vármegyei Madácsháza (Madácsfölde, Madocsán, ma Liptótepla része)  falut Kubínyi Lászlónak adományozta. December 17-én a sági konvent tanúskodása mellett Komlósi Ferencz királyi biztos az ellentmondások figyelembe nem vételével Kubinyi Lászlót az egész Madácsháza falu birtokába törvényesen bevezette.

Az aradi káptalan kiküldöttjeként és királyi emberként járt el 1506. november 27-én egy Arad megyei Palalese-i birtokba történő beiktatáson. Hasonlóan királyi emberként járt el 1505-ben a Thankházy család birtokügyében:  " ...Ez Ítélet végrehajtásával Komlósy Ferencz mester, a királyi curia kiküldött jegyzője, a pozsonyi káptalan hiteles bizonyságával,...Transilvanus Jakab kanonokkal bízattak meg, kik 1505-ben, sz. Fábián és Sebestyén vértanuk napja körül, a hely szinére kiszállva, az abban foglaltakat teljesíték..."

 

Családfa részlet nézete :

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.