A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy LipótX040
foglalkozás : írnok, vámhivatalnok       lakóhely: Győr, Lajtakörtvélyes, Sóvár
született :1784 meghalt :1850
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :1
Házasság :
Grad Anna
Krabath Anna

Gyermekek :
József Károly
Emilia-Erzsébet
Lipót
Alajos
Mária

 Győri hivatalnok, 1823-ban vámtisztviselő Lajtakörtvélyesen, 1836-ban Ják-on. Egy 1844 évi Schematismus bácsai nemesnek említi (Bácsa ma Győr része)
Az alábbiak szerint  azonos a kor híres bécsi vándorénekesével.

 - Komlósy, Leopold von Komlos (1784-1850), Raab (Wirkungsort), Amtsschreiber, Sänger    [http://thesaurus.cerl.org/record/cnp01077810]
- Leopold von Komlossy (gen. Heubauer),* ? Ungarn, † ?. Volkssänger. Eigentlich Beamter, sang er zwischen ca. 1800 und 1830 gemeinsam mit seinem Sohn im Gasthof zum Weißen Kreuz (Wien VI). Der Name „Heubauer“ leitet sich von der ungarischen Nationaltracht ab, in der K. auftrat. Sein bekanntestes Lied war Herdegatta blaue Hosen.  http://www.musiklexikon.ac.at]  

 Egy az1820-as évekből származó ún. quodlibet 7 Győrrel kapcsolatos nevezetes személy portréját - köztük komlóssy Lipótét - ábrázolja.
1831-ben Győrött egy, a kolerajárványban utód nélkül elhalt nemes javainak a város részére való hivatalos lefoglalásában "cs. és kir. harmincados" ( lat.: tricessimator, vámhivatalnok és egyéb hatósági ügyek intézője) minőségben vesz részt. E tisztségéből 1845-ben saját kérésére nyugdíjazzák: "Ő apost. kir. fölsége Komlosy Leopold győri kir. harminczadost saját kérése következtében legkegyelmesebben nyugalmazni méltóztatott. "[NEMZETI UJsÁG 1845-01-07]

 

A 18-19-ik század fordulóján  magyar vándorénekesként tűnt fel Bécs és más osztrák városok fogadóiban  bécsi tájszólásban - általában fiával együtt  előadott  - alkalmi énekeivel. Fellépésein viselt jellegzetes ruházata miatt „ Ungarischer Heubauer” [ magyar szénás paraszt] néven vált közismertté.
Dalai a kor aktuális kérdéseit érintették, ezért 6-8  oldal terjedelmű dalait nyomtatásban is megjelenítették.

”Lied was hot auf di Karoli-Tag ein ungarischi Heubauer zu Wien sungen”  1796.                                           
[Dal, amit Károly napon egy magyar szénás paraszt Bécsben énekelt] 
„Lied was hot auf di Burstag von di Held Erzherzeg Karli an di vierte September 1797. di bekannti ungarischi Heubauer in di Birtshaus bey di Schwanni uf der Landstrasse z Wien sungen „ 1797.
[ Dal amit Károly főherceg születésnapján 1797. szeptember negyedikén a bécsi országút melletti Hattyúhoz címzett fogadóban énekelt az ismert magyar szénás paraszt] 
 Lied was hat auf di Nujahrstag di bekannti ungarischi Heubauer zu di allererstimal in di Birthshaus bey di Goldespinna naher am saumarkt z Wien sungen 1798
 [ Dal, melyet az ismert magyar szénásparaszt Újévkor legelőször a disznópiac melletti Goldspinner [Aranyszövő] fogadóban énekelt]
Lied was hot auf di allerhöchste Burtstag Koyser Franziskus an di zwölfti February 1798 di bekannti ungarischi Heubauer z Wien sungen 1798
[ Dal, melyet őfelsége Ferenc császár születése napján 1798. február tizenkettedikén énekelt Bécsben az ismert magyar szénás paraszt.]
 Lied was hot auf di Sterbtog von di Fasching, di bekannti ungarischi Heubauer z Wien sungen .... 
[Dal, melyet farsang halálakor (végén) énekelt az ismert magyar szénás paraszt Bécsben...]
 

Egy 1837-es térkép ( az Abaúj vm-i Herlány melletti erdők) rajzolója Komlosy Leopold, a Sáros megyei sóvári erdőhivatal írnoka.

József fia halálakor(1858) már nem él.
 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lipót
1784 - 1850
Grad Anna
~1800 - <1840

Komlósy Emilia-Erzsébet
1823 -
Krabath Anna
~1785 -

Komlósy József Károly
1814 - 1858
Komlósy Mária
~1822 - 1895
Komlósy Alajos
~1812 - <1858

Komlósy Lipót
~1810 - 1875
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.