A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy (Gerber) KálmánM003
foglalkozás : hercegi tiszttartó       lakóhely: Sopron
született :1873.08.08 Nagylózs meghalt :1934.09.21 Sopron
apa : Komlósy (Gerber) Kálmán anya : Weszely Irma
ág :M - Gerber-töredék nemzedékszám :2
Házasság :
Balkay Alojzia Eugenia


1882/83-ban a soproni Szent Asztrik Katolikus Gimnázium  I. évfolyamos diákja.A következő tanévben beiratkozás után az aradi Királyi főgimnáziumba iratkozott át,ahonnan 1884-ben kilépett, és tanulmányait a budapesti magy. kir. állami Berzsenyi főgimnáziumban folytatta.1885-87 között a budapesti magy. kir. állami Berzsenyi főgimnázium tanulója, ekkor4- 5-ik osztályos. 1888-ban és 89-ben a budapesti M. kir. Tanárképző Intézet Gyakorlógimnáziumának tanulója, ekkor 5-6-ik osztályos. 1891-ben 7- osztályos magántanuló a  gyulafehérvári Katolikus Főgimnáziumban. 1893-ban  a budapesti  Dr. László Mihály főgimnáziumban végez, és tesz érettségi vizsgát.

1898-ban gazdatiszt Kisteleken,ekkor tagul jelentkezik Országos Magyar Gazdasági Egyesületbe (ifj. Komlóssy Kálmán, gazdatiszt Kistelekről, Csongrád megye) -1912-ben tagsági kötelezettsége leteltével kilépett.
Később az Eszterházy-uradalom gazdatisztje.
1899-ben cs. és kir. 76. gyalogezredbeli tartalékos hadapród- tiszthelyettes; mint hadapród-próbacsendőr csendőrségi próbaszolgálattételre a budapesti csendőrkerületbe osztják be.1901. január 1-ével kinevezik Komlósy Kálmánt a 76. sz. gyalogezredhez tartalékos hadnaggyá a gyalogságnál.1910. évi deczember hó 31-ével a szolgálati kötelezettség teljesítése után a honvédség kötelékéből  tiszti rendfokozatuk megtartása nélkül, saját kérelmükre elbocsáttatnak:Komlósy Kálmán (szül. év 1873, tart. hely : Farkasd(ma:Balf) 42. népf. járás) [RENDELETI KÖZLÖNY A  MAGYAR KIRÁLYIi HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1910-12-29]

1911. november 29-én Sopronban kötött házasságot Balkay Alojziával.

1914-ben a KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT növénytani szakosztályában új tagul jelentkezik Komlósy Kálmán gazdatiszt (Annamajor, Martonvásári járás).
A világháború kitörésekor önkéntesként bevonul.1914 november 1-ei ranggal népfölkelö főhadnaggyá nevezik ki. 1915-ben az ungvári katonakórházban kezelik.1916-ban az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréseül legfelsőbb dicsérő elismerést kap. A m. kir. népfölkelésnél: :1917. évi november hó l-ével népfölkelő századossá léptetik elő.
Halálhírét a PESTI HRLAP 1934-09-25 közli:"Komlósy Kálmán hercegi uradalmi tiszttartó, népf. honvédszázados, több hadikitüntetés tulajdonosa, 61 éves korában szeptember 21-én Sopronban meghalt. "

Utódjáról nincs ismeret.

 

Családfa részlet nézete :
Komlósy (Gerber) Kálmán
1842 - 1908
Weszely Irma
~1850 - >1918
Balkay Alojzia Eugenia
1883 - >1975


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.