Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Sztraka Mária
      place of living: Nagytapolcsány,Esztergom
born :1836.02.01 Nagytapolcsány died :1903.03.03 Esztergom
branch :Y - házassági rokonok
Marriage :
Komlósy Ferenc ( 1852-06-15 - )

Children :
Ferenc
Károly
Anna

Ferenc (K002) második felesége. Az esztergomi bazilika sírkamrájában nyugszik, Ferenc fia (nagyprépost) mellett.

Apja Sztraka János foltozó szabó, anyja Troján Anna Nagytapolcsányban keresztelték.

Nyilván apai örökségéről szól a következő sajtóhír:

"Mindazok, kik végrendelet nélkül 1860. évi april 10. elhunyt Tróján szül. Laczuska Mária, 1866. évi sept. 18. meghalt Sztraka János és 1873. april 26 meghalt Sztraka szül. Trojan Anna után fenmaradt, s nagy-tapolcsány 62. 139. és 603. számú tjkvben az örökhagyók nevére irt fekvöségekből álló hagyatékra netán örökösödési igénynyel bírnak, fölhíivatnak, hogy azt jelen hirdetmény közzétételétől számitott 45 nap alatt alulirt törvényszéknek annál bizonyosabban bejelentsék, mert különben ezen hagyaték a végrendelet, illetve törvényes örökösökül jelentkezett Sztraka férj. Komlósy Máriának, Sztraka férj. Aujeczky Annának és Sztraka Ferencznek biróilag tulajdonul átadtni fog.          Nyitrai kir. törvényszéki polg. osztályának 1873. évi julius hó 31-én tartott üléséből."           [ BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE 1874-02-19 ]

 Temetéséről az "Esztergom és vidéke" is beszámol ":— Temetés. Özv. Komlóssy Ferencné, szül. Sztraka Mária úrasszony, dr. Komlóssy Ferenc praelátus kanonok édesanyjának földi maradványait f. hó 5-én helyezték a bazilika sírboltjában örök nyugvó helyére. A gyászszertartás, melyet Poór Antal praelátus kanonok végzett fényes segédlettel, nagy részvét mellett folyt le."

Family tree detail view :
Sztraka Mária
1836 - 1903
Komlósy Ferenc
1825 - 1878

Komlóssy Ferenc
1853 - 1915
Komlóssy Károly
1857 - 1931
Komlóssy Anna
1873 - 1960

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.