A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Gedeon Gyula
foglalkozás : bíró, járásbírósági alelnök       lakóhely: Berettyóújfalu, Csanádpalota, Kassa, Budapest
született :1888.12.12 Alsómeczenéf meghalt :1970.11.11 Budapest
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Etelka ( 1920 - 1970 )

A felvidéki Gedeon Godefried kovácsmester és Kosch Sarolta gyermeke.

Etelka (H029) férje. Jogász, járásbírósági alelnök.

1900-ban beiratkozott  a rozsnyói Katolikus főgimnáziumba,1908-ban itt érettségizett,  és még ebben az évben a Királyi Magyar Tudományegyetem I. éves jogtudományi hallgatója.  1917-ben  . dr. Gedeon Gyula (szül. 1888.), tizedes,  bírósági gyakornok a 9. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában,beosztva a kassai honvéd hadosztálybirósághoz, 1918-ban népfölkelő igazságügyi segédtisztviselő, kineveziik főhadnagy-hadbíróvá.
1924-ben Berettyóújfalu székhellyel felvették az ügyvédek névjegyzékébe,1925-ben Csanádpalotára költözik, 1935-ben még itt említik, de ez évben már kisvárdai ügyvédként is említik. 1936-ban már egri , 1938-ban gyöngyösi ügyvéd, de 1939--ben már kassai lakosnak említve szerepel az Egerben legtöbb adót fizetű un. virilisták jegyzékén.1940-ben Gyöngyösön, 1941-ben Kassán, majd Nagyváradon ügyvéd, de még ebben az évben kilép az ügyvédi kamarából. mert Zilahon törvényszéki elnökké nevezik ki. 1943-ban áthelyezik Szatmárnémetibe , majd 1944-ben saját kérelmére Debrecenbe., és 1946-ban ítélőtáblai bíróvá nevezik ki Budapestre.
Halálakor Budapest XII. Alkotás u 11.sz. alatt laktak.

Megj:: Katonai szolgálatánál  nagyon zavaró egy szintén Alsó-Meczenéfen született Gedeon Gyula - bizonyára unokatestvére-

Családfa részlet nézete :
Gedeon Gyula
1888 - 1970
Komlóssy Etelka
1892 - 1978


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.