Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlóssy EdeG013
occupation : festőművész       place of living: Budapest, New York, Oberwolfsbach
born :1862.02.04 Törökkanizsa-Józseffalva died :1942 Bécs
father : Komlóssy Ferenc mother : Bousifet de Moricourt Johanna Catharina
branch :G - bánáti töredék Generation :3
Marriage :
Walker Charlotte ( 1902-08-28 - )
Prinz Mina ( 1916? - )

Children :
Julchen

 Festőművész volt ő is mint apja Ferenc. A "Szerelmesek" című képe a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona 70x48 vászon-olajfestmény. Ezen kívül a Magyar Nemzeti Galériában több képe és grafikája található. A bécsi akadémia feső fakultásán tanul 1882-84 között, majd utána Benczur tanítványa volt. A maga korában egyike a legkeresettebb arcképfestőknek*. A trencséni vármegyeháza tanácskozótermét főispánok és más XVII—XIX. századbeli személyiségek arcképei díszítik.Ezek közül Baross Gáborét Ede festette.
Irma (1850) nővérével több közös alkotásuk is volt.**

1884 - 1892 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem diákja.1892-ben és 1894-ben lakása: VII. ker. Kerepesi u 49. 1886-ban a Benczur-féle festészeti mesteriskola növendékeként elnyerte a Petru  Pável püspök által alapított művészeti ösztöndijat. 1887-ben a Műcsarnok éves tárlatán "Genre" (életkép) vagy "Gombozó fiúk" c.    olajfestménye a Magyar Képzőművészeti Társulat 400 Ft-os második díjának nyertese.

VKM(Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium) jelentése 1888/89. 294. „Komlósi Ede részére, […] hogy a festészeti mesteriskola képgyûjteménye számára külföldön egy nagyobb jelentôségû festményt lemásoljon, 500 frt utazási ösztöndíj engedélyeztetett.”

1891-ben Benczurral  bulgáriai tanulmányutat tett.

 Korának jó nevű portréfestője, arcképet festett többek között  Ferenc József császárról, Karolina hercegnőről,gród Széchenyi Imre berlini nagykövetről,  Theodore Roosevelt amerikai elnökről, John D. Rockefellerről és Vanderbilt-ről. A New York Times 1910 március 14-i száma közli a cikket mi szerint Ede az "Amerika" nevű hajón érkezik Hamburgból New Yorkba azzal a céllal hogy megfesse John D. Rockefeller portréját.Borovszky: Magyarországvármegyéi...szerint: Enyiczkén a Zichy kastélyban Zichy Rezső gróf emlékszobáját arczképe diszíti, melyet Komlóssy Ede festett. "Pestvármegye ama küldöttsége, mely azzal bízatott meg, hogy Szapáry István gr. volt főispán és Földváry Gábor volt alispán és később főispáni helytartó életnagyságú arcképét festesse le, e napokban Tisza Lajos gr. elnöklete alatt elhatározta, hogy Szapáry gr. arcképét Komlóssy Edénél, Földváry arcképét pedig Udvardy Gyula festőművésznél rendeli meg. "[ PESTI HIRLAP 1890-12-01]

1902 augusztus 28-án Manhattenben vette feleségül Charlotte Walker operaénekest. Charlotte halála (1919-08-01) után második felesége Mina Prinz. Ausztriában éltek Oberwolfsbergben. A nála nyaralt unokaöccse(Emil-G012) családtörténeti feljegyzései szerint elefántcsontra festett portrékat is készített; 2000 darabos hanglemezgyűjteménye jórészt magyar vonatkozású volt. Ugyanő írja, hogy Benczur: "Budavár visszavétele" c. festményén  a főalak, Lotaringiai Károly  fehér lovát a Benczurnál tanuló Ede festette.

1887-ben az Országos Magyar Képzõmûvészeti Társulat 400 forintos második társulati díját kapta meg "Genre" címû festményéért.

       1892-es müncheni üvegpalota kiállításra 8 portrét küldött. 1893-tól Bécsben Karolin fõhercegnõt, majd a pármai herceget, (késõbbi bolgár király) festette le.

      1902 május 18-án a "Pretoria" hajóval utazott Hamburgból New Yorkba. 1902-ben és 1910-ben Észak-Amerikában fest, itt kisebb vagyont gyűjt, és 1904-ben épített házat épít  Oberwolfsbachban. 1910 március 14-i Ellis szigetre érkezésekor így írják le: nős, lakóhelye Totzenbach (Oberwolfsbach közelében), 175 cm magas, kék szemű, világos hajú. 

Élete végén  Oberwolfsbachban (40 km-re nyugatra Bécstõl) élt, de felesége halála után mostohalányához költözik Bécsbe. Kb. 1942-ben Bécsben, egy közlekedési balesetben halt meg (valószínűleg öngyilkosság). A bécsi központi temetőben (Zentralfriedhof) állítólag a "szegények parcellájába" temették, de hivatalos feljegyzések nincsenek.

Ede 1904-ben épített háza Oberwolfsbach (Totzenbach) egyik nevezetessége. ( http://www.totzenbach.at/oberw/index.html )


* Megrendelt arcképek."Pestvármegye ama küldöttsége, melyet azzal bíztak meg, hogy S z a p á r y István gr. volt főispán és Földváry Gábor volt alispán és főispáni helytartó életnagyságu arcképét festesse le, a napokban Tisza Lajos gr. elnöklete alatt elhatározta, hogy Szapáry gr. arcképét Komlóssy Edénél, Földvárat pedig Udvardy Gyula festőművésznél rendeli meg." [BUDAPESTI HIRLAP 1890-12-01
Saját tudósítónktól. — Budapest, márc. 13. .....Komlóssy Ede műtermében Szápáry István gróf, özv. Andrássy Gyuláné grófasszony, Steiger Gyula és a Zichy grófkisasszonyok arcképeit vette szemügyre.[BUDAPESTI HIRLAP 1891-03-04]

**  Ajándék a királykisasszonynak. M á r i a-V a l é r i a királykisasszony nászajándékai között igen érdekes az az ajándék, melyet Blanka hercegnő, a királykisasszony leendő sógornője és férje Lipót Szalvátor főherceg, a vőlegény bátyja, adtak. Az ajándék egy szalon-disznek szánt spanyolfal roccoeo Ízlés szerint, melynek selyme tele van festve művészi képekkel. Ezek a képek elmondják Ferenc Szalvátor főhercegnek, a vőlegénynek egész életét. A főherceg életének minden nevezetesebb momentuma le van oda festve születésétől kezdve mostanáig. Ott van szülőhelye, Altmünster, két gyermekkori arcképe, mint 16 éves ifjú, a mikor az első szarvast lövi, mint ulánus hadnagy, a mikor először látta meg Mária-Valéria főhercegnőt, majd mint vőlegény van lefestve menyasszonyával. .A képeket magyar kezek, a Komlóssy testvérekéi festették : egyikük, Komlóssy Ede, Benczúr mesteriskolájának növendéke volt. [BUDAPESTI HIRLAP 1890-07-07]

 

Family tree detail view :
Komlóssy Ferenc
~1780 - 1875
Steiner Zsuzsanna
1789 - 1873
Komlóssy Ferenc
1817 - 1892
Bousifet de Moricourt Johanna Catharina
1818 - 1909
Komlóssy Ede
1862 - 1942
Walker Charlotte
1860 - 1919

Prinz Mina
1870 - 1938

Komlossy Julchen
>1920 -

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.