A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy BertalanF019
foglalkozás : körjegyző       lakóhely: Beregújfalu, Zsófiafalva, Miszticze
született :1862.03.27 Komlós meghalt :>1918
apa : Komlósy Bálint anya :szigeti Vass Lujza
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :17
Házasság :
Tóth Mária ( 1887-01-17 - )

Gyermekek :
Bertalan
István Bálint
Lajos
Gyula
László Károly

 1872-ben az iglói református gimnázium 2. osztályát végzi, majd 1881-ben itt is  érettségizett,  de időközben  volt a Debreceni Református Főgimnázium tanulója  is ( 1872. I. oszt, 1876. V. oszt- ból kimaradt,1878. VII. oszt,)
Esküvő: 1887. jan. 17. Bilke. Bertalan fia születésekor (1888)  lakcíme: Zsófiafalva 44.h.sz.

1890-ben zsófiafalvi, 1897-ben beregsárréti(Kálnik) körjegyző, "több rendbeli kötelességsértés és visszaélés miatt ...hivatalvesztésre ítéltetett". 1906-ban Őrhegyalján(Podhering) segédjegyző - ekkor korábbi fegyelmi határozatát megszüntetik. 1907-ig Beregújfaluban helyettes jegyző, az ekkor alakult beregújfalui körjegyzőség körjegyzőjévé nevezik ki. Zavaró, hogy korábbi hivatalvesztését csak 4 év múlva- 1911-ben törlik jogerősen - körjegyzői megbízását eddig dijnokként látja el, ekkor  kap működési bizo­nyítványt, s ezáltal lehetővé vált, hogy hogy 20 évvel ezelőtti hivatalvesztése ellenére a tisza­háti járás  Beregujfalu község vá­lasztott jegyzője legyen.  1918-ig  Beregújfaluban volt körjegyző, lakása ekkoriban Miszticzén volt..1907-ből  származó sajtóhír, hogy László nevű kisfiát veszett kutyája megmarta, és a Pasteur-intézetbe szállították.A gyermek sorsáról ugyan nincs  további közvetlen információ, azonban feltételezzük a túlélését (lásd: gyermekei) 

A Komlóssyak  19. század-végi elszegényedésére jellemző a BUDAPESTI KÖZLÖNY 1898-04-03-i közleménye: "az osztrák központi földhitelbank végrehajtatónak Komlósy Bertalan és Lajos vég­rehajtást szenvedettek elleni 14922 forint 39 kr tőkekövetelés és járulékai iránti ügyében a beregszászi kir törvényszék területén lévő Komlós község határában fekvő komlósi 5 számú telekkönyvben A I 1 11 alatt felvett 136 149 173 174 183 184 185 248 298 801 326 hrsz ingatlanságra 8865 forintban ezennel megállapított kikiáltási  áron az árverést elrendelte , és hogy a fenntebb jelzett ingatlan az 1898. évi április hó 28. napjának délelőtti 10 órájakor alantirott kir. törvényszék árv. helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el fog adatni." Az árverés részben eredményes lehetett, mert a földhitelbank 1898. aug 23-ra kiírt további  árverése már csak 1300 frt követelésről szólt.

1921-ben egy jegyzőtársa a  sajtóban  rá is hivatkozik - talán még él.

 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1811
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
1803 - >1839
Komlósy Bálint
1823 - 1891
Vass Lujza
~1837 - 1909
Komlósy Bertalan
1862 - >1918
Tóth Mária
~1870 - >1940

Komlósy László Károly
1901 - 1974
Komlóssy Gyula
1896 -
Komlóssy Bertalan
1888 - 1948
Komlóssy István Bálint
1889 - 1976
Komlóssy Lajos
1890 - 1981

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.