A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy KálmánF018
foglalkozás : földbirtokos, segédjegyző       lakóhely: Komlós,Beregszász
született :1860.08.28 Beregszász meghalt :>1901
apa : Komlósy Bálint anya :szigeti Vass Lujza
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :17
Házasság :
Kazinczy Ida ( 1891-12-20 - )

1872-ben az iglói ref. főgimnázium 3-ik osztályos tanulója, 1875/76. tanévben  5. osztályából kimaradt.(komlósi lakos)
Birtokos Komlóson. Házasságkötése Kazinczy Idával: 1891. dec. 20. Beregszász.  Esetleges gyermekükről nincs információ.

1887-ben  a megye főjegyzője Lehoczky Tivadar vezetésével egy 11 tagú bizottságot hoz létre  "a megyebeli községek nem magyar hangzású neveinek történelmi adatokon nyugvó, magyar nevekkel leendő felcserélését, illetve visszamagyarositását indítványozván" - a bizottság tagja  Kálmán is.1896-07-04-én   Komlóson segédjegyző;  kinevezik anyakönyvvezető helyettesnek a házassági anyakönyv vezetésére és a házasságkötésnél való közreműködésre is kiterjedő hatáskörrel,..[BUDAPESTI KÖZLÖNY1896-07-04]
1899. augusztus 13-án három év időtartamra a beregkövesdi hitelszövetkezet igazgatósági tagjává választják. .[KÖZPONTI ÉRTESÍTŐ 1900-02-18 ], de 1901-ben igazgatói minősége megszűnt.

Nehezen értelmezhető az alábbi hír: "A beregszászi kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy bereg-kövesdi községi hitelszövetkezet végrehajtatónak Komlóssy Kálmánné Kanizsay Szeréna végrehajtást szenvedett elleni 197 korona s járulékai iránti ügyében a beregszászi kir. törvényszék területén levő Komlós község határában fekvő, a komtósi 9 sz. tkvben A. 1. 130 150,229, 230, 236 hrszámú ingatlanokból B 21 alatt Komlósy Kálmánnő Kanizsay Szeréna névén álló illetőségre 618 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban az, árverést elrendelte" [BEREG 1903-05-31]

Ha a hitelszövetkezetnek Kálmánnal szemben követelése volt -és ez esetleg igazgatói megbízásának idő előtti megszűnésével is összefügg, miért nem vele szemben lép fel? Talán Kálmán már nem él? Ugyanakkor Kálmánnak csak Kazinczy Idával kötött házasságáról tudunk. Ida meghalt volna, és Kálmán újranősült? Ennek sincs nyoma... ugyanakkor 1889-ban Beregszászban  templomi felújításra a  konfirmandusok ívén adakozik Kanizsai Szeréna.

 

 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1811
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
1803 - >1839
Komlósy Bálint
1823 - 1891
Vass Lujza
~1837 - 1909
Komlósy Kálmán
1860 - >1901
Kazinczy Ida
~1865 -


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.