A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy IlonaA029
született :~1470 meghalt :>1560
apa : Komlósy Gergely anya : Homoky Anna
ág :A - ősfa nemzedékszám :6
Házasság :
Kaponyai Benedek
Homoky István

1509-ben birtokügyben tiltakozik unokaöccse, Péter(A038) ellen:
"1509-ben tiltakozik Kaponyai Benedek Ilona (Gergely és Homoki Anna leánya) személyében Komlósi Péter ellen amiatt, hogy ez okmányait letartóztatta és Homoki Demeter birtokát önszámára felkérte; hasonlóul tiltakozott az ellen néhai Homoky Kelemen fia György, ki magvaszakadás reményében a birtokát a királytól előre felkérte. Azonban 1513-ban Komlósi Péter mester, testvére Gergely és Kaponyai István csakugyan beiktattattak királyi beleegyezéssel a homoki, komlósi, kövesdi, vajnaki, másképp dománházi, új bárdi, pusztaszállási, pinkóczi, k-szeretvai és keresztesi birtokokba többek ellentmondása mellett. Megjegyzem, hogy ez okirat szerint, Óbégányi Bakos Tamás Beregben, Nagytárkányi Péter Zemplénben és Konczházi Koncz Tamás Ungban teljesíték mint királyi emberek a szokásos beiktatást, miből kitűnik, hogy a gyakorlat szerint,  valóban minden megyében saját királyi emberek alkalmaztattak."
1525 körül Ilona és Kaponyai István- aki talán sógora - örökbe fogadják Pétert(A038) és testvérét Gergelyt(A040). Arra vonatkozó információval nem rendelkezünk, hogy Kaponyai István testvére halála után esetleg feleségül vette volna Ilonát. Amennyiben nem, a közösz örökbefogadás érdekes.  Ez az örökbefogadás utalhat arra, hogy sem Ilonának, sem Kaponyai Istvánnak nem volt leszármazottja ill. örököse. Különös, hogy Ilona többi unokaöccse(Mihály-A039 és JánosA041) nem részesültek ugyanebben az adományban – de Péter mester ügyes birtokpolitikájának több megnyilvánulását is ismerjük.
1560-ban Homoki István deák protestál a maga és neje Komlósy Ilona (Gergely leánya) nevében Surányi János ellen, hogy fejércsérei birtokra nézve nem tett intézkedést. (A "Gergely leánya"  kitétel kifejezetten szerepel az oklevélben -ezt  Ilona becsült életkora miatt kell hangsúlyozni.) A nevezett "intézkedés Surányi János fejércsei birtokainak visszaadására utal. (Ez ügyben Surányi  több érintett rokona is protestál.)

- - - « ¤ » - - -


 

 

 

Családfa részlet nézete :
Komlósi Ugrin/Ugron/László
~1350 - 1417...1430
Buth NN
Komlósi Miklós
~1382 - 1422
Komlósy Gergely
~1421 - >1487
Homoky Anna
~1430 -
Komlósy Ilona
~1470 - >1560
Kaponyai Benedek

Homoky István


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.