A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
dolhai és sajói Pusztay Róza
      lakóhely: Debrecen
született :1851.06.12 Balmazujváros meghalt :1938.02.03 Debrecen
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Artúr ( 1873-01 - 1910 )

Gyermekek :
Artúr
Lajos
Imre
Róza


Keresztelésének dátuma ismert.Pusztay Lajos debreceni ügyvéd, városi képviselő  és Platoni Katalin lánya. Artúr (D017) felesége, a Debreceni Jótékony Nőegylet alelnöke.  Férje  haláláig  Debrecen Bethlen u 10 alatt, később  nőtlen Artúr fia Szent Anna u 5 alatti lakásában élt. Ekkor Imre és Artúr fia házvezetőnőt keres mellé: "Urinő mellé háztartás vezetésére megbízható, cselédekkel bánni tudó intelligens magányos nó kerestetik. — Ajánlatok bizonyítványokkal és fényképpel Komlóssy Imre ügyvédhez Debreezen, Szent- Anna-utcza 5. intézendók"[AZ UJSÁG, 1912. szeptember 26 ] "Házvezetőnő, középkorú, jó gazdasszony, előkelő úri családhoz felvétetik, nagy fizetéssel, jó bánással. Jelentkezhetni : Komlóssy Artúr- nál, József-utcza 14. II. 8. kedden reggel 8 és 9 óra közt."[AZ UJSÁG, 1912. szeptember 29]
1937. dec. 4-én, majd halála után 1838. okt.27-én dr. Komlóssy Arturné, Szinay István debreceni lakosok és Szinay Gyula hajdusámsoni lakos ellen indított végrehajtási ügyében végrehajtási árverést hirdettek a Szt. Anna-u. 5. szám alatt fekvő 198.30 négyszögöl udvarral rendelkező házra  "özv. Komlóssy Arthurné javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával, amennyiben az ingatlan a 64.450 pengő jelzálogos terhek összegén alul kelne el, a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül" - Az ügy szereplői  a nagyanya és unokái, tehát a ház nyilván utóbbiak anyai örökségét képezte.

„(... Abból a célból, hogy annak a bensőséges kapcsolatnak, mely a Csokonai Kör és néhai férjem, mint a kör egyik alapítója, majd éveken át első alelnöke között, több mint két évtizede fennállott - maradandó emléket állítsunk, az ő emlékezetére, gyermekeimmel együtt 1000 koronás alapítványt teszünk. ...)" [Özv. Komlóssy Arthurné levele a Csokonai Körhöz. Debreczen, 1910. december 14. ]

Halálhíre: "Komlósi és vajnági Komlóssy Arturné szül. dolhai és sajói Pusztay Rózsa, Debrecen ny. h. polgármesterének özvegye, 87 éves korában Debrecenben meghalt. Szombaton temették el nagy részvét mellett." [PESTI HIRLAP 1938-02-06]

Családfa részlet nézete :
Pusztay Róza
1851 - 1938
Komlóssy Artúr
1848 - 1910

Komlóssy Artúr
1874 - 1933
Komlóssy Lajos
1877 - 1917
Komlóssy Imre
1878 - 1929
Komlóssy Róza
1888 - 1923

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.