A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
komlósi Komlósy EmmaD012
      lakóhely: Debrecen
született :1842.05.14 Debrecen meghalt :1921.01.03 Debrecen
apa :komlósi Komlóssy László anya :kémeri Mikó Julianna
ág :D - debreceni ág nemzedékszám :15
Házasság :
Radetzky József

 1842. május 14-én keresztelték. Igen fiatalon megárvult, 13 évesen apját, anyját alig 15 évesen veszítette el. Legközelebbi Komlóssy-rokonai apja unokatestvérei voltak, talán ez a magárahagyottság vezetett  korai házasságkötéséhez is, hiszen már 17-ik életévében megszülte első gyermekét.
Férje Radeczky József. Tizenegy gyermekük született: R. Mária(*1859-03-30), Emilia Anna(1860-07-22), Júlia(*1862-02-08 +1901-03-16; keresztszülők Imre -D010 és Thurzó Róza), Anna(1863-10-17;+1886-05-31), István(*1865-08-15, +1944-04-23), László(*1867-07-10, +1946-04-04),.Emma(*1871-01-02, +1924-07-21),  , Albert(1880-01-01) és az apa halála után született Rudolf(1883-05-22, +1918-01-20) József, Lila(Eulália*~1873, +1900), Károly keresztelésének nincs nyoma, azonban a gyászjelentések említik őket is.

Zavaros és érthetetlen hír: "Sz. kir. Debreczen város törvényszéke mint gyámhatóság részéről köztudomásra hozatik, miszerint Komlóssy Emma Radeczky Józsefnő debreczeni lakos Sz. kir. Debreczen város Tanácsának 1862. évi julius hó 5. 5299 sz. alatt kelt végzése szerint, gondnokság alá helyeztetvén : nevezett nő ez idő szerint is gondnokság alatt áll; s gondnokául újabban Bárcza Lajos debreczeni lakos ügyvéd ur neveztetett ki. Kelt Debreczen a városi törvényszéknek mint gyámhatóságnak 1865. december 27. tartott üléséből" [SÜRGÖNY  1866- 01-12] A korban ez a típusú gondnokság alá helyezés kiskorú személy pénzügyi-gazdasági védelmét szolgáló  intézkedés volt. Emma ekkor már házas volt- ezért érthetetlen az eljárás.

1891-ben házat vesz Debrecenben kiskorú gyermekeinek 1350 frt-ért (DNÉ 1981/17)
 Halála előtt valamelyik gyermekével, valószínűleg Alberttel  Debrecen, Lórántffy u.17. alatt élt. Sírjánál 8 még élő gyermeke és 17 unokája búcsúztatta.
Halálának közvetlen oka: májrák. 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Mihály
1738 - >1810
Bakos Rebeka
~1745 -
Komlósy Sámuel
1772 - 1802
Böszörményi Szabó Julianna
~1780 -
Komlóssy László
1801 - 1855
Mikó Julianna
~1815 - 1857
Komlósy Emma
1842 - 1921
Radetzky József
1833 - 1883


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.