A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
komlósi Komlósy TerézD008
      lakóhely: Debrecen
született :1808.10.31 Debrecen meghalt :1876.05.02 Debrecen
apa :komlósi Komlóssy Dániel anya : Konti Julianna
ág :D - debreceni ág nemzedékszám :14
Házasság :
Tikos István ( 1831-11-07 - 1867-08-08 )

Keresztelték: 1808. okt. 31.
Férje Tikos István, apjának követtársa volt a 1825-27 évi országgyűlésen.Gyermekeik :T. Anna T. István(e néven a harmadik gyermek).
Egy családi bibliai feljegyzés szerint:
"István fiunk született 1832. november 17.-én. Meghalt 1833. május 19.-én. Nina (Anna ) leányunk született 1836. június 25.-én. István fiunk született 1841. január 16.-án. Meghalt 1867. évben augusztus 8-án. Eltemettődött augusztus 10.-én. A Czegléd - utcai sírkertbe került sírboltba. Ninát (Anna ) férjhez adtuk Béressy Sámuelhez 1859. június 7.-én."

A családi hagyomány szerint a Kossuth Lajos vezette kormány debreceni hónapjai alatt, Kossuth feleségének, Meszlényi Teréznek baráti köréhez tartozott.

 1860-1866 között a Kisfaludy-Társaság pártoló tagja.

Halála előtt Debrecenben a Várad utca 2082. alatt lakott.
Halálát  többek között a PESTI NAPLÓ 1876. május 5-i száma említi: " Komlóssy Terézia özv. Tikos Istvánné 4 hónapi súlyos betegeskedés után tüdővizenyőben — folyó évi május hó 2-án — életének 68-ik évében, Debreczenben elhunyt."

Apró érdekesség a gyermek Teréz emlékkönyvéről szóló híradás [ FŐVÁROSI LAPOK 1894-11-07];  a szövegben említett Tikos István  Terézia fia:"Pulszky Ferenc első emléksora. Igen érdekes ajándékkal lepte meg az öreg Pulszky Ferencet a napokban Tikos István debreceni hivatalnok. Megküldte ugyanis fényképmásolatban az általa bizonyos Komlóssy kisasszony emlékkönyvébe irt emléksort 1820-ból, a mikor Pulszky 6 éves volt. Az emléksor, mely igen szép, határozott vonásokkal van írva, a következő :
»Reise glücklich, und komme zurück. Eperies 1820 Juni 27 Franz Pulszky Seinem 6-ten Jahre. «
Tikos megküldte ugyancsak e napról kelt s ugyanabból az emlékkönyvből készített fényképmásolatát Pulszky nővére emléksorának. Ennek a szövege ez: »Liebe mich, wie ich dich, vergiss mein nicht. Zur Erinnerung von deiner Freundin Polly Pulszky. Eperies 1820 den 27. Juni.«

Az öreg tudós nagy örömmel fogadta az általa s nővére által ezelőtt 74 évvel irt emléksorainak fényképét."

Családfa részlet nézete :
Komlósy István
1681. - 1763
Bajomy Katalin
Komlósy Mihály
1738 - >1810
Bakos Rebeka
~1745 -
Komlóssy Dániel
1775 - 1844
Konti Julianna
1783 - 1826
Komlósy Teréz
1808 - 1876
Tikos István
1801 - 1867


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.