A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
hetei Dancs Júlia
      lakóhely: Macsola, Komlós
született :~1787 Macsola meghalt :1862.04.12 Komlós
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy László ( 1820-08-16 - )

Gyermekek :
Antónia
Albert
Jolán
Etelka
Hermina

László (E002) házvezetőnője, majd 1820. aug. 16-tól  felesége. Apja hetei Dancs János elszegényedett nemes, anyja Ujvári Veronika.  Nemesi előneve egyes források szerint kövecsesi - azonban ez a felvidéki település a szabolcsi Hete ill Fejércse vidékén birtokos családnak legfeljebb   jóval korábbi  származási helye lehetett. Bendász kutatásai szerint a hetei Dancsok nemességüket Nagy lajos király és Erzsébet királyné adománylevelére hivatkozva 1364-ből származtatják.

Bendász kutatásai szerint:"  hozománya Macsolán egy kis erdő, Beregsurányban egy telek, két ökör, 1 tehén  és néhány sertés,és ezen kívül még valami kis vagyonocska,  mely fel van sorolva  bátyjának Dancs Jánosnak egy osztozkodást követelő kérvényében.Férjének halála után  állandó súrlódás van közte és Komlósy Bálint-F012 között. Egymást perlik földelfoglalásért, útelzárásért, egymás jobbágyainak megveretéséért stb,"

"Komlosy Juliana született Dancs, falucskai, pálfalvai és kövesdi urbéri birtokai"   után járó kártérítési tárgyalást a beregszászi cs. k. megyei törvényszék 1857. aug. 25-re tűzte ki. A felsorolt jobbágybirtokok  a Komlósyak hagyományos birtok-területén fekszenek, így a kárpótlás alapja nyilván volt férje birtokainak a kisajátítása. A hidegpataki. urbéri birtokaira a marmarosszigeti cs. k. megyei törvényszék által 1857. okt. 29-re kiírt tárgyalás nyilván a hetei Dancs örökségre vonatkozik.

Komlóson halt meg 75 éves korában, "szélhűdésben"Nyilván apai örökségére vonatkozik az alábbi hirdetmény: 
"A máramarosmegyei cs. k. törvszék részéről közhírré tétetik, hogy a cs kir. orsz. földtehermentesitési bizottmánytól átérkezett jogérvényes határozat folytán az alábbi táblás kimutatásban megnevezett birtokosoknak ugyanott elősorolt javaikra nézve a kárpótlási tőke kirendelésének teljesítése végetti eljárás az 1854. évi január 16-án kelt cs. nyiltparancs értelmében ezennel megnyittatik ; ... Komlóssy Julianna szül Dancs Hidegpatak 1 jobbágytelek 300 frt " [BUDAPESTI HIRLAP 1857-07-02 ]

Családfa részlet nézete :
Dancs Júlia
~1787 - 1862
Komlóssy László
1777 - 1832

Komlósy Antónia
1816 - 1889
Komlóssy Albert
1820 - 1881
Komlósy Hermina
~1829 - 1906
Komlósy Jolán
~1824 - ?
Komlósy Etelka
~1826 - >1854

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.