A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy ImreA011
foglalkozás : földbirtokos, királyi ember
született :~1395 meghalt :>1458
apa : Komlósi Ugrin/Ugron/László anya :(vajnági) Buth NN
ág :A - ősfa nemzedékszám :4

Gyermekek :
Mátyás
Mihály
Ozvald(Osvát)

Korábban Miklós(A006) fiának tartottuk, azonban egy 1423. jan. 7-i oklevél egyértelműen tisztáztázta kilétét:   „… néhai Miklós [atyja: Ugrin] meg testvérei: János, Sándor, Imre és István a panaszos [Dolhai] Szaniszlót, Györgyöt és Bogdan-t igyekeznek elmarasztaltatni…”

1433-ban Dolhai Szaniszló panaszt tesz a Komlósiak: Ugrin fiai Szandrin(Sándor), Imre és (Kormos) János, valamint , Egyed fiai Simon, Éliás(Illés), András és Pál ellen hogy azok az ő beregvármegyei Sarkad birtokának Garai Miklós nádor itéletlevele alapján a leleszi konvent és Pazonyi Bereczk nádori emberrel együtt megállapított határjeleit lerombolták, és őt a házából kirekesztették. Zsigmond király meghagyja, hogy ez ügyben vizsgálatot indítsanak és Szaniszlót panasza igaz volta esetén a tőle elfoglalt földekbe visszaiktatni és a Komlósiak támadása ellen megvédeni tartoznak.
1447-ben királyi ember.
1455-ben birtokszomszédként tesz tanúvallomást kallói Lewkes János és Zthrytei László valamint Miklós között folyó évtizedes birtokvitában.
1458-ban ő is részes Komlósi Ilona birtokairól történt elűzetése tárgyában az Ilosvayak ellen indított perben.

Családfa részlet nézete :
(Komlósi) Miklós
~1290 -
(Komlósi) Mihály(Torpa)
~1315 - >1360
Komlósi Ugrin/Ugron/László
~1350 - 1417...1430
Buth NN
Komlósy Imre
~1395 - >1458

Komlósy Mihály
~1435 - >1476
Komlósy Ozvald(Osvát)
~1437 - >1479
Komlósy Mátyás
~1430 - >1474
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.