A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy RózaX354
foglalkozás : ovónő       lakóhely: Beregszász, Munkács, Kispest
született :~1870
ág :X - azonosítatlan
Házasság :
Kovách Mihály

Azonosítatlan eredetű
1890. májusában " A közoktatás - ügyi miniszter Döbrőközön állami ovodát létesített, s vezetésével Komlóssy Róza okl. óvónőt bízta meg 400 frt fizetéssel és 120 frt dajkatartás átalánynyal.  ", de már augusztusban áthelyezik Beregszászba, ahonnan 1891-ben kölcsönös áthelyezéssel Munkácsra kerül. 1894-ben  már házas, amikor férjével együtt - bizonyára kérésükre -  Kispestre helyezik át őket.ezt követően a kispesti  Fő-utczai állami elemi iskola óvónője.
1922-ben egy közleményben felszólítják " a fegyelmi eljárás alá vont és ismeretlen helyen tartózkodó Kováchné-Komlóssy Róza kispesti áll. óvónőt, hogy bizottságunknál vagy Pest vármegye kir. tanfelügyelőjénél haladéktalanul jelentkezzék és tartózkodási helyét ide jelentse be, mert ellenkező esetben úgy fog tekintetni, mint aki állását végleg elhagyta. "
1923-ban férje, Kovách Mihály közjegyzői meghatalmazásban korlátlan jogkörrel való képviseletelével bízza meg. Lakcímük ekkor Kispest Sárkány u 124., és Róza háztartásbeli.

1916 Bp-i címjegyzék  Kispest Fő-utczai áll. elemi iskola. (Árpád-u.       Óvónő : Kovács Mihályné sz. Komlóssy Róza.                                                                                                                                    
 1900-05-20A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Komlóssy Róza okleveles kisdedóvónőt a döbrőközi állami kisdedóvodához kisdedóvónővé  kinevezte                                                                                         

1900-08-05  Komlóssy  Róza  döbrőközi   óvónőt   a  beregszászi ovodához helyezik át.
Bp-i Közl.1901-10-10 A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister Gáthy Jánosné szül. Némethy Anna munkácsi és Komlőssy Róza beregszászi állami kisdedóvónőket kölcsönösen áthelyezte.                             

  Bp-i Hir.1904-09-21   a  vallás-  és  közoktatásügyi  miniszter Kováchné- Komlóssy  Róza munkácsi  óvónőt a  kispesti  óvóhoz  helyezte át.      

     Hiv. Közl. 1922-10-16 A vallás- és közoktatásügyi m. kir miniszter úr f. é. augusztus hó 28-án 92.009/1922. VIII. b. sz. a. kelt rendelete alapján felhívom a fegyelmi eljárás alá vont és ismeretlen helyen tartózkodó Kováchné-Komlóssy Róza kispesti áll. óvónőt, hogy bizottságunknál vagy Pest vármegye kir. tanfelügyelőjénél haladéktalanul jelentkezzék és tartózkodási helyét ide jelentse be, mert ellenkező esetben úgy fog tekintetni, mint aki állását végleg elhagyta. Budapest, 1922. évi szeptember hó 26-án.                                        
    

     Valószínűleg rá vonatkozik a BUDAPESTI KÖZLÖNY 1921-09-24-i számában megjelent hirdetmény: "Komlósy Sándor budapesti lakos hagyatékának tárgyalása 1921 dec. 28-án Báthor Gábor kír. közjegyzőnél. Idézve Komlósy Gyula és Róza Kovács Mihályné. " Gyula és Róza  az örökhagyónak talán oldalági  rokonai- esetleg testvérei- de erre utaló adatot nem találunk,  

Családfa részlet nézete :
Kovách Mihály
~1875 -


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.