A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
dr. Komlóssy PálU020
foglalkozás : rendőrtiszt       lakóhely: Debrecen
született :1877.03.22 Debrecen meghalt :>1940
apa : Komlóssy Pál anya : Hajdu Zsuzsanna
ág :U - debreceni töredék nemzedékszám :2
Házasság :
Bieliczky Ilona
Horváth Erzsébet

Gyermekek :
Pál

1877. március 22-én keresztelték, egy korábban(1875) született másik Pál után.
Rendőrkapitány Debrecenben.

Vele azonosítjuk a Debreceni  Ref Főgimnázium 1890-93 között a 2-5-ik  osztályt végzett ,és a Debreceni Evangélikus Református Főiskola 1894/95 . tanévben 6-ik osztályos diákját, aki gyorsíró versenyen szerepelt.

1903-ban a Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetemen  államtudományi doktori címet  szerzett.
1904-ben aljegyző, közigazgatási gyakornok, a bűnügyi osztályra helyezik át. 1906-13 között rendőrségi fogalmazó. 1914-ben rendőrkapitány. 1919-ben városi főkapitányhelyettes, 1920-ban kinevezik államrendőrségi tanácsossá. Később leszerelik, majd reaktiválják.

A gazdasági életben is megjelenik: 1913-ban a Debreczeni Népbank Szövetkezet igazgatósági tagja.
Rendőrkapitányi eskütételéről a Debreceni Közlöny 1917/42. száma ad hírt.

A vörösterror alatt elhurcolták: "A bolsevikiek a rendőrség tisztikarából tudvalévően három vezető tisztviselőt hurcoltak el Bostás István rendőrfőkapitányt Mile Pál bűnügyi osztályfőnököt és Komlóssy Pál rendőrkapitányt"[ EGYETÉRTÉS 1919-05-03]. Hivatalát 1919. augusztusában foglalta el ismét, majd szept. 3-án a bűnügyi osztály vezetésével bízták meg, egyben főkapitány helyettesi megbízást is kapott.[KELETI UJSÁG1919-05-31]   "Hazajönnek a visszatartott túszok is    A még visszatért túszok: Márk Endre polgármester, Rostás István rendőrfőkapitány, Mile Pál és dr. Komlóssy rendőrkapitányok..." 
 MTI 1926. jan.7. : "Debrecen város közigazgatási bizottsága tegnapi ülésén Jóna István javaslatára elhatározta, hogy felír a belügyminiszterhez, hogy a debreceni államrendőrségnél a legutóbbi létszámapasztással kapcsolatosan C listára helyezett Komlóssy Pál dr. főtanácsost és Pásty Ferenc főfelügyelőt, mint akiknek nagy érdemeik vannak a debreceni államrendőrség megszervezése és felvirágoztatása körül, minősítsék vissza a rendőrtisztviselők A csoportjába."  A kezdeményezés nyilván eredményes volt, mert az ezévben kiadorr Magyar Kir. csendőrségi  Zsebkönyv Debrecen főkapitányhelyetteseként említi.

Valószínű, hogy az elbocsátás kárpótlását szogálta, hogy "A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter a debreceni lakáshivatal elnökévé Komlossy Pál debreceni lakost kinevezte." [MAGYAR KÖZLÖNY 1926-04-18]
Újságcikk: (A város c. lap 1906. dec.29.: A vidéki rendőrség szervezése a városi önkormányzat keretében. Szerők: dr. Boldizsár Kálmán Kovács Kálmán dr. Komlóssy Pál)
Nyugdíjazásáról nincs hivatalos hír, 1932 februárig  mindig aktívként,  márciustól többször nyugalmazott rendőrfőtanácsosként említik; ekkor és az 1940-ig terjedő időszakban különféle, a legkisebb munkabéreknek egyes iparágakban megállapítására hivatott munkabérmegállapító bizottságok tagja.

„ A Debreceni Rendőrség 1936. március 31. jelentése a polgármesternek.”
„Debreceni Szellembúvárok Egyesülete”, mint legális egyesület nincsen. Ellenben mint alapszabály nélküli spiritiszta társaság működött mintegy 22 esztendő óta közismerten „Mátrai Kör” néven ... A társaság fejét Mátrai Gábor 83 éves nyug. kir. főügyészségi irodafőigazgatót az ügyben kikérdeztem, aki Komlóssy Pál nyug. m. kir. Rendőrfőtanácsossal, mint aki szintén a társasághoz tartozik, megjelenve, a következő felvilágosításokat adta: 1913-ban létesült a spiritiszta társaság s 1920-ban egyesületi szervezeti alakot akarván felölteni „Debreceni Szellembúvárok Egyesülete” néven alapszabályt alkottak s azt a város polgármestere útján felterjesztették a belügyminiszter Úrhoz. Alapszabályuk azonban kormányhatósági jóváhagyást nem nyert"

Utolsó ismert hivatalos említése: "A belügyminiszter ... dr Komlóssy Pál ny rendőrfőtanácsost a debreceni... rendőrkapitányság hatósági területén a m kir rendőrség hatáskörébe utalt kihágási ügyekben a rendőri büntetőbíráskodási jogkör gyakolásával megbízta."  [MAGYAR RENDŐR 1941-08-15]

 1917-ben, anyja halálakor  még nem házas, felesége  Bieliczky Ilona 1925-ben 29 évesen meghalt - egy nem azonosított 2,5 éves gyermeket hagyva hátra, házasságkötése tehát valamikor 1917-1922 között történt. A gyermek neve és sorsa ismeretlen, valószínűleg meghalt.

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Pál
~1835 - 1900
Hajdu Zsuzsanna
~1836 - 1917
Komlóssy Pál
1877 - >1940
Bieliczky Ilona
1895 - 1925

Komlóssy Pál
~1923 -
Horváth Erzsébet
- 1974


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.