A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
dr. Komlósy VilmosX132
foglalkozás : jogász       lakóhely: Budapest
született :1917 Budapest meghalt :2002 Budapest
apa : Komlósi Vilmos anya : Szammer Lujza
ág :X - azonosítatlan nemzedékszám :1
Házasság :
Tamás Edit

Gyermekek :
Hajnalka
Zsolt

1927/28 tanévben kimarad a II. kerületi kir. egyetemi katolikus főgimnázium  első osztályából, tanulmányait 1928-ban a II. kerületi községi polgári fiúiskolában kezdi újra, és 1934/35-ben végez.

Eljegyzéséről a sajtó beszámol: "Tamás Editet eljegyezte Komlósi Vilmos, Budapesten, 1940 Karácsony ünnepén. (Minden külön értesítés helyett.)"  [Pesti Hírlap, 1940. december 25.]

1943-ban tartalékos gazdászati zászlóssá nevezik ki. [ Komlósi Vilmos (1917. Budapest — Szammer Alojzia)

1945. jun. 1-én a főpolgármester 2-od osztályú tisztté nevezi ki Komlósi Vilmos bérfizetéses alkalmazottat, 1946-ban a Vízművek szigetmonostori  gazdaságának vezetője. 1948-ban koncepciós per- gyanúsan letartóztatták: " — Hatvanötezer forint kárt okozott a Vízmüveknek Komlósi Vilmos, a Vízművek szigetmonostori gazdaságának vezetője. Komlósi a Vízművek földjei részére kiutalt vetőmagot eladta, a rendelkezéseket szabotálta, a gazdaság gépkocsijait és traktorait saját céljaira használta, végül a tanukat hamis vallomásra akarta rábírni. Letartóztatták." [NÉPSZAVA 1948-12-02]

1949-ben a FKP képviselőjeként tagja a Mindszehty-per pártok képviselőiből bírói testületnek.(Minden vádlott esetében  ő, aki a legalacsonyabb börtönbüntetést javasolja)

1951-ben jogtudományi oklevelet szerez; 1952-ben  a tűz által megsemmisült oklevele pótlását kérelmezi.
CA 45-21: angol „muzeális” Daimler. Dr Komlósy Vilmos ügyész tulajdonában (Autó Motor, 1959)


2000-ben a zuglói evangélikus gyülekezet presbitere, felesége pótpresbiter.

Kertészet és szőlészet 52. évf. 3. sz. / 2003  cikk: Megemlékezés dr. Komlósy Vilmos
Fiatalon kertészeti iskolába járhatott, melyet előbb említett nekrológja mellett az alábbi- egykori tanárához írt, és tanára által közölt levele is igazol:

Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr, szeretve tisztelt kedves Tanár Uram !
Mint a kertészek nagy családjának egyik szerény tagja, tisztelettel és szeretettel ajánlom fel egy havi harcospótdijamat (50.— P — 60.90 Zloty) bomba károsult kertészbajtársaim javára. Frontszolgálatom megakadályoz abban, hogy hathatósabb támogatással siessek segítségükre. Kérem az összeget bölcs belátása szerint rendeltetési helyére juttatni — esetleg a Kertészeti Egyesület útján — amelyért köszönetemet fejezem ki. Ragaszkodással köszönti hálás tanítványa Komlósi Vilmos m. kir. honvéd zászlós."

A levelet közlő tanár kommentárjából:.".... hogy Komlósi Vilmos m. kir. honvédzászlós, aki iskolai tanulmányai folyamán is mindig az elsők között volt s már akkor saját erejéből tartotta fenn magát, a maga 27 esztendejével nemcsak életét kockáztatja a szeretett magyar hazáért, hanem ezenfelül külön gondol az itthonmaradt bombakárosult kertészkartársakra is: lemond harctéri pótdíjáról "
[KERTÉSZETI SZEMLE 1944. julius]
 

 


 

Családfa részlet nézete :
Komlósi Vilmos
1863 - <1939
Szammer Lujza
1877 - 1959
Komlósy Vilmos
1917 - 2002
Tamás Edit
~1920 - 2006

Komlósy Hajnalka
1942 -
Komlósy Zsolt
~1940 -

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.