A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy TamásB002
foglalkozás : földbirtokos, táblabíró, h. alispán, országgyűlési követ
született :~1570 meghalt :1635...1539
apa : Komlósy Sebestyén (Dolhor) anya : Bégányi Krisztina
ág :B - beregi törzs nemzedékszám :9
Házasság :
Lipcsey Krisztina
Kerepeczy Katalin

Gyermekek :
György
Tamás
Mária

Sok, és ellentmondó adat található ebben a korban élt Tamásokról – sőt sokáig az sem volt biztos, hogy egy vagy két Tamás élt ekkor.A borosjenei vár őrségének 1623. március 2-i fizetési kimutatása tisztázza a kérdést:

equis 1. Komlósi Thamás fl. 1 / 50
equis 1. Komlósi János fl. 1 / 50
equis 1. Komlósi Mihály fl. 1 / 50
equis 1. Komlósi Péter fl. 1 / 50
equis 1. Komlósi Thamás ifiú fl. 1 / 50
A Tamásokra vonatkozó információ szelektálása azonban néhol nehézséget okoz.
 

Bendász István [K. Piroska-F011 unokája] birtokában lévő okmány szerint K. Mihály így ír az idősebb Tamásról:„…ki azon Istenben üdvözült atyámmal, néhai K. Györggyel mind apával és anyával edgy volt…”(azaz Sebestyén fiai voltak). Ezt teljes bizonyossággal erősíti meg leányától született unokájának ún. " Temetési pompa"-ja szerinti korabeli Komlósy genealógia is, így az idősebb Tamás származása egyértelmű, a fiatalabb pedig a források szerint az ő fia.

Apjuk után Tamás a beregi birtokot, testvérei pedig a borosjenői- és vajnági birtokokat örökölték.
Fiatalon katonai pályára lépett, a borosjenői várban vitézkedett.
1603-ban királyi ember.
1609-ben anyjával – ki ekkor már Oroszi Tamásné – a vármegyéhez fordul egy medenczei földjük erőszakos elfoglalása miatt.
1614-ben Kún Gáspár özvegye, Perényi Anna Kövesden zálogba vesz egy jobbágyot Komlóssy Tamástól.
1615-ben Komlóson és Beregsomban birtokosnak írják
1616-ban anyja második férjével, Oroszi Tamással földcserében egyezik meg. Még ebben az évben felajánlja, hogy megveszi féltestvére Oroszi Anna minden javát.
1617-ben őt és Gergelyt-A081 bepanaszolják egy medencei rét ügyében. Ugyanebben az évben ő, Gergely és egyik ekkor élt György Komlós és Kövesd határainak kimérését kéri.
1617-ben ő vagy fia házépítési engedélyt kér Komlós területén.

1629. április 6-án vitézlő Komlóssy Tamás és felesége, Kerepechy Katalin Fülpös faluban a szolgabíró előtt ügyvédeket állított 1629. április 6-án vitézlő Komlóssy Tamás és felesége, Kerepechy Katalin Fülpös faluban a szolgabíró előtt ügyvédeket állított. A megbízás nyilván összefüggésben  áll  a Katalinnál említett,  anya és lánya közötti örökösödési üggyel.
1631-ben követeléssel lép fel Ilosvay Tamásné Bóna Katalinnal szemben. Nyilván erre utal egy 1642. évi tanúkihallgatási jegyzőkönyv: "...Komlósy Tamás uram is perlette Ilosvay Tamásnétul a jószágot, de el nem nyerte, hanem Nyáry Uram ő Nga alkutta megh őket, ugy adott részt Ilosvay Tamásné Komlósy Tamásnak..." Egy másik tanú vallomásában eddig nem ismert Komlósyra találunk: "...Tudom azt is, hogy az fiu ágh vett jószágot az Leány ághtul, ugy mint Komlósy Tamás Komlósy Miklósnétul és Komlósy Gergelynétul..."
1632-ben protestál az ellen, hogy Almássy Mihály tulajdonába vette néhai Komlósy Gáspár (A073 vagy A081) komlósi, szaniszlófalvi alias kövesdi, és (bereg)újfalui javait.
1633-ban Barkóczy László felszólítja Komlóssy Tamást, hogy 316 Ft-ért visszabocsátja a kövesdi részjószágokat neki, azonban a zálogvisszaváltás ügyében csak jóval később, 1677-ben egyeznek meg véglegesen a Komlósyak és a Barkóczyak.
1633-ban, valamint a 1634. nov 30-án és az 1635.  feb. 19-án kezdődő   soproni országgyűlésen  Bereg vármegye országgyűlési követe, előbbiről fennmaradt a vármegye nemesi gyűlésétől kapott követi utasítása.
1635-ben kijelenti a megye előtt, hogy „az minénű contractusa eő Nsgával Barkóczy Lászlóval volt, ... az pénzt disponálván az jószághoz impliciter hozzá akar nyúlni
Későbbi források nem szólnak róla, 1639-ben pedig Kerepeczy Katalint több forrás is özvegynek írja. Halálának időpontját Benedek-B012 és Mihály-B009 Tamás özvegye, Kerepeczy Katalin ellen 1660-ban benyújtott panasza pontosítja. A Komlósyak panasza szerint Katalin már 25 éve jogtalanul gazdálkodik a Komlósy vagyonnal. – ha ez pontosan igaz, férje 1635-ben halt meg.( a 25 év azonban lehet kerekített időtartam is 
Amikor második özvegye, Kerepeczi Katalin meghalt és kiterítve feküdt a komlósi udvarházban, K. Mihály-B004 Csató Ferenccel, Bilkey Györggyel, Majos Ferenccel és Ujváry Boldizsáral rátört az udvarházra, kifosztották azt, a halottat pedig meggyalázták. Emiatt lánya, K.Mária-B007 pert indított nagybátyja, Mihály(B004) és társai ellen. A nem mindennapi tett mögöttes indítékai homályosak. Mindenesetre Kerepeczi Katalinnal a Komlósyaknak régtől húzódó, tartós vitája volt, ennek következtében esett meg, hogy György-B006 és fia Benedek-B012 egy összetűzésben 1640. május 26-án – valószínűleg nem előre megfontolt szándékkal – megölték Katalin első házasságából származó fiát, Somogyi Gábort. A tartós rossz viszonyra utal az is, hogy Mária fia, Ujlaky Ferenc "Temetési Pompá"- ja 1674-ben a családi genealógiáiból Györgyöt egyszerűen kihagyja.

Családfa részlet nézete :
Komlósy András
~1460 - >1520
Komlósy János
~1495 - 1555…1563
Zrittey Julianna
- >1576
Komlósy Sebestyén (Dolhor)
~1545 - 1607
Bégányi Krisztina
1563 -
Komlósy Tamás
~1570 - 1635...1539
Lipcsey Krisztina
~1550 -

Komlósy György
~1590 - >1648
Komlósy Tamás
~1595 - >1650
Kerepeczy Katalin
1592 - 1660...62

Komlósy Mária
~1615 - >1678

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.