A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

szigethi Warga László
foglalkozás : gazdasági tanácsos       lakóhely: Budapest
született :1869.01.04 Alcsút meghalt :1936.08.13 Budapest
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Etelka ( ~1899 - )

 

Királyi gazdasági főtanácsadó, földművesiskolai főigazgató, K. Etelka férje. Apja dr. szigethi Warga László, székesfővárosi tisztiorvos, anyja Földényi Irén.A Szigeti Warga család 1638-ban kapott nemes levelet I. Rákóczy Györgytől. 

1878-ban  Budapesten beiratkozik az V. kerületi magy. kir. állami Berzsenyi főgimnáziumba. első osztályába, tanulmányait 1883-tól a Dr. László Mihály nyilvános főgimnáziumban folytatja, és 1886-ban itt érettségizik.

 Fiatalon meglehetősen vándoréletet élt.1895-től földmúvelési/gazdálkodási tárgy ú írásai jelennek meg. 1886-ban gazdasági segédtanító,1899-ben Aradon gazdasági vándortanító és Arad megye csurgói járásának gazdasági tudósítója, majd ugyanitt igazgatóvá nevezik ki. Itt ismerkedik meg későbbi feleségével. 1900-ban  igazgatóként megbízzák a Breznóbányán létesítendó új földmívesiskolai oktatás megszervezésével , 1902-04 között a sárvári m. kir. tejgazdasági szakiskola igazgatója;1905-ben megbízzák a kiskunfélegyházai állami tanitóképezdéhez kiredelt földmívesiskola vezetésével .1906-07-ben Adán igazgató, 1908-ban Csíkszeredában, 1910-11-ben Modoron, 1912-17 között pedig Kisszebenben.
1919-től a földművelési minisztériumban szakfelügyelő, 1922-ben  gazdasági tanácsadó: "Szigeti Warga László magyar királyi földmivesiskolai igazgatónak, ... a magyar királyi gazdasági tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1922. évi február hó 25. napján. Horthy s. k." 1926-ban gazdasági főtanácsadó címet kap,1929-ben a gazdasági iskolák főigazgatójává nevezik ki. 1931-ben  "az alsófoku mezőgazdasági szakoktatás terén kifejtett buzgó működéséért " kormányzói elismerésben részesítik.
1903-ban az Országos Magyar Gazdasági Egyesületben éves tagdíjat fizetett,1909-ben belépett a Természettudományi Társulatba. 1931-ben az Aradi Szövetség ügyvezető alelnökévé választja.
1935-ben a pestvidéki Kir. törvényszék mezőgazdasági szakértője.
1929-ben Bp. VIII. József-krt 82.; halála előtt Bp. II. Szász Károly út 1. sz. alatt lakott.


Nekrológját a KÖZTELEK c. folyóirat 1936-08-23 i száma közli: 

" Szigethi Warga László m. kir. gazdasági főtanácsos, ny. földmüvesiskolai főigazgató augusztus 13-án 63 éves korában Budapesten elhunyt. A megboldogult szép pályát futott be a földmüvelésügyi szakoktatás szolgálatában. 1891-ben végezte el a gazdasági tanintézetet, majd 1895-ben a sárvári tejgazdasági szakiskolát. 1896-ban lépett állami szolgálatba, mint ösztöndíjas segédtanító. 1900-ban már a breznóbányai iskola igazgatója volt. Ezután a különböző szakoktatási intézmények élén, közben a földmüvelésügyi minisztérium nagyváradi kirendeltségénél is nagy sikerrel működött. 1919-ben a földmüvelésügyi minisztériumba osztották be, ahol a szaktanító- és szaktanitónőképzésre gyakorolt szakfelügyeletet és a tejgazdasági iskolák szervezése körül szerzett különös érdemeket. 1929-ben nyerte el a földmüvesiskolai főigazgatói címet, majd 1930-ban történt nyugalombavonu-lásakor a legfelsőbb elismerésben részesült. Szigethi Warga László hosszas tanárkodása alatt számos gazdanemzedéket nevelt az életre. Külső szolgálata során a gyakorlatban ismerte meg az alsófoku mezőgazdasági szakoktatás problémáit és gazdag tapasztalatait, nagy tudását a földmüvelésügyi minisztériumba kerülve, már országos viszonylatban hasznosíthatta. Szigethi Warga László résztvett az OMGE munkásságában is, mint az irodalmi és tanügyi szakosztály tagja, számos esetben szólt hozzá a szakoktatási problémák megvitatásához. Szigethi Warga Lászlót nagy részvét mellett augusztus 15-én temették el Budapesten a kerepesi temetőben."
 
Gazdasági szakíró; Munkája : Barthel Chr. Tejgazdasági bakteriológia. A svéd eredeti után németből forditotta Szigeti Warga László

 

Családfa részlet nézete :
Warga László
1869 - 1936
Komlósy Etelka
~1865 - >1936


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.