A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Dús László
foglalkozás : ügyvéd, városi főügyész, szépirodalmi- és hirlapíró       lakóhely: Nagyvárad (Várad-Olaszi)
született :1841 Békés meghalt :1917.07.28 Nagyvárad
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Piroska ( 1873-02 - )

Piroska(H016) férje.Békési származású ügyvéd Várad-Olasziban, majd1880-tól 1908-as nyugdíjaztatásáig Nagyvárad főügyésze. Széleskörű közéleti tevékenységet folytatott.

1874-en a 48-as párt jelöltjeként indul a képviselőválasztáson, azonban alulmarad. A "Nagyváradi Katholikus Kör" világi alelnöke. Újságírói- és szépIrodalmi munkásságát is említik. A Szabadság c. 1874-ben alapított nagyváradi napilap első szerkesztője, a Nagyvárad cl. lap ismert újságírója. Borovszky: Magyarország Vármegyéi és Városai c. sorozat Bihar vm-i kötetében ő írta a "Nagyvárad története"c. fejezetet.

A honfoglalás ünnepére eposz-trilógiát tervezett írni Árpádról, melynek csak az első része(Bolgár háború) készült el ( A későbbi irodalomkritika szerint  "talán jobb is...minden tekintetben méltatlan a nagy honszerző emlékéhez: avatatlan kéznek, röghöz tapadó fantáziának műve, minden emberismeret és történeti érzék nélkül".
Irodalmi munkássága: Árpád(hősköltemény) Bolgár háború(1896); Dalmatia a magyar közjogban (1906); Rákócziak. II. Rákóczi György házassága (1909)
Piroska anyját képviselte egy peres ügyben, ennek kapcsán ismerte meg majdani feleségét.

Az 1875.ben alakult nagyváradi Ügyvédi Kamara  megválasztott titkára. 1884-ben árvaszéki ülnökké választják. 1886-ban a Szabadság c. lap szerkesztésétől - annak függetlensége feladása miatt - megválik, azt a szintén Komlóssy -kötődésű Rácz Mihály veszi át.

1895-től  a nagyváradi Kath. Kör  világi alelnöke .

Felesége halála után új házasságot kötött Kovács Juliannával, aki 68 évesen 1914-ben halt meg. Felesége halála után új házasságot kötött Kovács Juliannával, aki 68 évesen 1914-ben halt meg.

Pár hónappal halála előtt a város vezetéséhez fordul:" A nyugalmazott főügyész meg­rendítő kérvénye Nagyváradról táviratozza tudósítónk Dús László nagy­váradi nyugalmazott tiszti főügyész megrendítő hangú kérvényt intézett a városi  törvényhatósághoz Kérvé­nyében keserűen panaszolja el azt, hogy félig megvakult.   és unokáit tartva borzasztóan küzd  a létért . Rámutatott arra, hogy  hogy a regále kártalanításnál éberségével és munkájá­val negyedfél  millió koronát szerzett a városnak, amiért egyáltalában nem jutalmazták  Most nyomorgok vén korom­ban,  és betegen, szűk szobában várom  a végleges összeomlás elérkeztét mondotta. Büszkeségemben meg­törve jutalmat 10  000 borona meg­szavazását és  nyugdíjpótlékomnak a háború tartamára való felemelését kérem.  [AZ EST 1917-márc-5]

Halálhíre: "Dús László. Nagyvárad város nyugalmazott főügyésze, a Katolikus Kör világi elnöke, hetvenhét éves korában Nagyváradon elhunyt." [BUDAPESTI HIRLAP 1917-07-31 ]

 

Szakirodalmi munkája: DÚS LÁSZLÓ. Dalmáczia a magyar közjogban. Budapest, 1906.

Családfa részlet nézete :
Dús László
1841 - 1917
Komlóssy Piroska
1851 - 1887


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.