A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Oszvald Anna
      lakóhely: Debrecen
született :~1843 meghalt :1920.11.28 Debrecen
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy(Hopfer) Adolf

Gyermekek :
Irma-Mária

Adolf -György (J002) felesége. Lengyel szülei az 1830-as években, a lengyel szabadságmozgalmak leverése után települtek át a Felvidékre.
Első olvasatra  érthetetlen az alábbi sajtóhír; nyilvánvalóan  ismeretlen születési  családnevű anyja örökségéről van szó.

"A nagyszombati kir. e. f. törvényszék által mindazok, kik a nagyszombati 601. sz. tkvben felsorolt birtokra mint néh. Oszvald Anna hagyatékára nézve netán örökségi joggal bírnak, ezennel felszólíttatnak , hogy eibbeli igényeik érvényesítése végett ezen hirdetménynek a »Budapesti Közlönybeni« közzétételétől számitanló 45 napok alatt e törvényszék előtt annál inkább jelenjenek meg, különben az örökség tulajdonjoga Komlóssy szül. Oszvald Anna nevére fog bekebeleztetni."                                                                [ BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE 1874-04-23 ]

A legvalószínűbb értelmezés az, hogy a néhai Oszvald Anna a  korban szokásosan a férj családi nevén megnevezett anyja, vagyis Anna ismeretlen családnevű anyja..
1879-ben ő és testvére Franciska ingóságait  626 frt 60 kr. követelés kielégítésére árverezik.
1885-ben postai tisztviselő: "Kinevezések   ....postamesterré..a pozsonyi kerületben: ... Komlóssy-Oszvald Anna a pozsonyi III. kerületi fiókpostahivatalhoz...." [POSTAI RENDELETEK TÁRA 1885]

Halála előtt Irma lányával él Debrecenben.

Családfa részlet nézete :
Oszvald Anna
~1843 - 1920
Komlóssy(Hopfer) Adolf
1843 - 1909

Komlóssy Irma-Mária
1877 - 1970

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.