A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

vitéz Lánczosy(Lincz) Boldizsár
foglalkozás : vámtiszt, állampénztári tisztviselő       lakóhely: Pécs
született :1896 Kárászpuszta meghalt :1933.10.29 Pécs
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Margit

 A Baranya megyei  Szentegát külterületét képező Kárászpusztán született. Apja Lincz József kárászpusztai tanító,  anyja Horváth Anna.

Margit (F030) férje. Házasságkötésükkor vámtiszt  - valószínűleg Nagykanizsán. Neve ekkor még Lincz, nevét 1924-ben változtatta meg:
"Lincz Boldizsár kárászpusztai születésű, pécsi lakos (Ferenc József-u. 4.), róm. kath. vallásu, nős, állampénztári tisztviselő, volt tart. hadnagy saját, valamint Zoltán nevű kiskorú gyermeke családi nevének »Lánzosy« névre,az 1924. évi 98.993/IX. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett; . " [ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1924-06-18]

Elemi iskoláit 1911-ben a szigetvári polgári iskolában végzi, és a Baranyavármegyei tanitó egyesület ajánlatára  ösztöndíjjal a bajai tanítóképzőbe kerül,1903-ban végzi a 2-ik osztályt,majd 1905- ben beiratkozik a pécsi Nagy Lajos gimnázium 1. osztályába.

Az I. világháborúban katona;1915-ben bevonul, 1916-ban a 11. honvéd gyalogezred tartalékos hadapródaként 1. osztályú ezüst vitézségi érem kitüntetésben részesül. 1917 júniusában  tartalékos hadnagy, " a legfelsőbb dicsérő elismerés — a kardok egyidejű adományozása mellett " elismerésben részesül, majd ugyanezen év novemberében  "újólagos legfelsőbb dicsérő elismerés másodszor — a kardok egyidejű adományozása mellett — "  illeti, 1918-ban 2. osztályú ezüst vitézségi érmet, 1922-ben első osztályú ezüst vitézségi érmet kap.

1923-ban Pécsett állampénztári tisztviselő. 1926-ban a földbirtokreform révén köztisztviselőként házhelyhez jutott a  Pécs melletti Kiskozáron ( ma Kozármisleny része)

1927-ben vitézzé avatják: "Magyarország Főméltóságu Kormányzója, mint a vitézek főkapitánya, az országos vitézi szék előterjesztésére az 1924. évben a következőket méltóztatott vitézekké avatni : I. Tiszti vitézek : 180. vitéz Lánczosy Boldizsár volt tartalékos hadnagy, tisztviselő, Pécs. "

Nekrológját a [ DUNÁNTÚL 1933-10-31] közli: " — Halálozás, Vitéz Lánczosy Boldizsár m, kir, adótiszt hosszas szenvedés után 38 éves korában ma elhunyt Pécsett. Vitéz Lánczosy három esztendeig harcolt a világháborúban és személyes bátorságával és hősies magatartásával példaképe volt az igazi magyar katonának. A világháború után újból elfoglalta helyét a polgári életben, ahol megbízható, lelkiismeretes tisztviselőnek bizonyult. Halálát felesége, gyermeke, özvegy édesanyja, a kiterjedt rokonság és kartársai gyászolják. Temetése október 31-én, kedden délután fél 3 órakor lesz a központi temető ravatalozó csarnokából. A gyászmisét november 3-án a székesegyház Corpus Christi kápolnájában mutatják be lelkiüdvéért. " 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Margit
1897 - 1936


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.