A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

bizáki Puky Géza
foglalkozás : katonatiszt       lakóhely: Ungvár, Munkács
született :1859.11.25 Szala meghalt :1927
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Mária ( 1898-06-15 - )

1859, nov. 25-én született Szalán (ma Szalaszend )dec. 4-én keresztelték. Apja bizáki Puky István. Abaúj-Torna vármegye főszolgabírája, anyja fái Fáy Kata. 1873-ban a késmárki evangélikus liceum  4. osztályos tanulója.

M.kir. honvéd százados, Mária(Mariska)(F017) második férje.

Katonai pályája:1881-ben kadét a 34. (munkácsi) gyalogezredben, 1885-ben hadnagy,"1889. évi május hó 1-ével — a gyalogságban: főhadnagyokká: a következő hadnagyokat.  ...Puky Gézát, a  munkácsi 34. gy. ezredben..." [BUDAPESTI KÖZLÖNY 1889-05-04  ] 1896-ban  II. oszt. századossá, 1898-ban I. oszt. századossá nevezik ki, és a munkácsi 11. gyalogezred állományába helyezik.Ekkor,  júniusban  köt házasságot  Mária-F017-tel. 1907-ben áthelyezik a máramaros-ugocsai 35-ik népfölkelő járás parancsnoksághoz nyilvántartó tisztül való beosztás mellett.1908-ban évi 400 korona korpótlékot kap, melyet 1911-ben 800 Koronára emelnek.
1912-ben nyugdíjazzák: " Ő császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi deczember hó 27-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy : Puky Géza, munkácsi 11. honvéd gyalogezredbeli népfölkelésügyi honvéd századosnak, nyugállományba való helyezése alkalmából, a legfelsőbb megelégedés kifejezése tudtul adassék." [ Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára 1913-01-18] Az 1913. évi Zárszámadás szerint: Puky Géza százados szül.1860 tényleges szolgálatában utoljára élvezett beszámítható évi javadalmazása 3.600 korona, szolg. év 40 éves nyugdíj 4.400 K.


 

Családfa részlet nézete :
Puky Géza
1859 - 1927
Komlósy Mária
1868 - 1915


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.