A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Komlósy MihályB024
foglalkozás : földbirtokos
született :~1720 meghalt :>1775
apa : Komlósy Zsigmond
ág :B - beregi törzs nemzedékszám :13
Házasság :
Ilosvay-Karácson Borbála

 1754-ben Bereg megyei esküdt, 1759-ben és 1762-ben alszolgabíró. Az 1754/55-ös nemesi összeírásban bereg megyében igazolt nemes.
Mária Terézia által elrendelt országos birtokösszeírás (Urbarium) szerint birtokos Falucskán (39 hold, 4 jobbágy), Kövesden (58 hold, 5 jobbágy) és Bilkén (2 zsellér). A falucskai Urbarium tartalmazza egy 1773. évi keltezésű zálogbaadási nyilatkozatát, melyben   Ferenc- B033-at  öccsének nevezi.1775.okt.15-én a vármegye részéről ő  Medence község összeírásának az egyik hitelesítője.

Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf teleki-család gyömrői levéltára(Szeged-1931) ismertet egy levelet
Keresztes László Bornemissza Ferencz és Komlóssy Mihály beregmegyei szolgabírákhoz, 1749. XII. 26.


- - - « ¤ » - - -

Családfa részlet nézete :
Komlósy György
~1590 - >1648
Szemere Anna
Komlósy Benedek
~1622 - 1692
Pogány Zsuzsanna
~1620 -
Komlósy Zsigmond
~1675 - >1720
Komlósy Mihály
~1720 - >1775
Ilosvay-Karácson Borbála
1724 -


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.