A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Pasperger Antal
foglalkozás : gyógyszerész       lakóhely: Győr
született :1798.11.06 Pest meghalt :1869.11.18 Győr
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlósy Mária

Pesten keresztelték, 1796. november 6-án, apja Pasperger Ferenc,a jó  nevű18. századi    pesti német ötvös-család tagja, anyja Khifner Terézia.
Mária-X043 férje, akiről sógora gyászjelentése alapján tudunk, a győri  szent Salvador patika tulajdonosa.1826-ban beházasodott a  Schrottenbach családba; pontosabban Schrottenbach József győri patikus özvegyét vette feleségül .Ez évben - valószínűleg a házassággal szerzett patikajog kapcsán -  kap Győrött polgárjogot. 1838. dec. 26-án megözvegyült.
"Győr, august. 10-d. Múlt jul. 13dikán az itteni szegény-s árva-intézetben küldöttségi ülés tartatott; melly alkalommal 5 árva vétetett fel az árva-nevelő házba, 5 pedig mesterségre adatott. Ugyan ekkor vezettetett be, mint a szegényi intézetnek pénztárnoka Pasperger Antal úr, pesti születésű, de most már városunk egyik munkás, mívelt férfia, s a „Megváltóhoz" czímzett. patikának tulajdonosa; ki az említett tisztséget csupán emberbaráti indulatból, fizetés nélkül szíveskedett felvállalni." [ HAZAI S KÜLFÖLDI TUDÓSÍTÁSOK 1837-08-16 ]
Hosszú időn keresztül részt vesz Győr közéletében, mint a  "választóközönség" tagja.(E 60 fős testület az indirekt demokrácia szabályai szerint elsősorban a városi tisztviselők megválasztásáért volt felelős.)   1841-ben a " külső tanács" tagja, 1846-ban ún. "szónok"  1847-ben  pedig a színházi választmány tagja.

1844-ben "a pápai , Győrbe hozatandó protestáns főiskola számára tett " felajánlások között Pasperger Antal 10 frt -ot adományoz, 1857-ben pedig a pannonhalmi Szt-Benedek rend győri főgimnáziuma különböző gyűjteményei számára adományoz.

A szabadságharc alatt "2825 frt 20 kr" értékben szállított gyógyszereket a honvédségnek.
1858-ban belépett a bécsi Zoológiai- és Botanikai Társulatba., 1861-ben kilépett.

Wöchentliche Anzeigen für das Fürstenthum Ratzeberg c. bajor hetilap 1864. évi 49. száma egy elégedett vásárlója levelét közli :
"Endesunterfertigter bezeuge hiermit, daß ich den Breslauer weißen Brust=Syrup des G. A. W. Mayer aus der Apotheke des Herrn Anton Pasperger zum St. Salvator in Raab gegen hartnäckigen Katarrh, anhaltenden Husten und Lungenverschleimung mit vorzüglichem Erfolge angewendet habe, und nach Gebrauch einiger Flaschen meine Gesundheit vollkommen hergestellt wurde, daher ich denselben Jedermann, der mit dergleichen Uebeln behaftet ist, mit der besten Zuversicht empfehlen kann.
Raab, den 25. Juni 1864.
Sigmund v. Deáky.Bischof zu Casaropel u. Groß=Probst des Raaber=Dom=Capitels."

1869. nov..18-án az ausztriai Himbergben szélütés következtében halt meg, holttestét Győrbe szállították, ahol 20-án eltemették.( Halának helyszíne pontosan  nem azonosítható, mert Ausztriában 10 azonos nevű település/településrész is ismert.) 

Családfa részlet nézete :
Pasperger Antal
1798 - 1869
Komlósy Mária
~1822 - 1895


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.