A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
keresőszó:

Ottóffy(Ritter) Ottó
foglalkozás : gazdatiszt       lakóhely: Pápa, Budapest, Fonyód
született :1891.03.06 Budapest meghalt :1970.10.26 Fonyód
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Blanka ( 1918-11-16 - )

Apja szintén Ritter Ottó,mérnök, az állami vasgyárak helyettes igazgatója,  anyja a belgiumi születésű Goebel Anna ; nevelőanyja a Chemnitzben(Németország) született Schönroch Elza. 1901-ben beiratkozik a budapesti Evangélikus Gimnáziumba, majd 1909-ben itt érettségizik.1913-ban tartalékos hadapródjelölt, 1914-ben kadét a tüzérségnél; októberben bal lábszár lövéssel a bécsi hadikórházba kerül, bal lábszárát amputálják..1915. februárban soronkívül tartalékos hadnagy; októberben rokkantsága miatt leszerelik.1916-ban I .oszt.ezüst vitézségi érmet kap. Ez évben Magyaróváron Frigyes főherceg magyaróvári uradalmának jószágigazgatósági titkára, 10000 Korona hadikölcsönt jegyez. 1918-ban a Pestvármegyei Gazdasági Egyesület titkára. 1929-ben  Kaposváron  Horthy Miklós tiszti vitézzé avatja. 1936-ban  vitéz Ottóffy(Ritter) Ottó külkereskedelmi hiv. előadó, V., Pozsonyi-út 14. alatti lakos, tagja  az iskola volt növendékei egyesületének.

1914-ben 14 holdas fonyódi gazdaságába kocsist keres.. Az Eszterházy-uradalom gazdatisztje, I. világháborúban szerzett harctéri  sérülése miatt kédőbb műlábbal élt. .1921-ben , a Sopronvármegyei Gazdasági Egyesület titkáraként  a Pápvidéki Gazdák Szövetségének is  titkárává választják. 1922-ben az országos szervezésű Hadirokkantak, -özvegyek és -árvák Nemzeti Szövetségének alapító-szervező tagja, a pápai csoportj pénztárnoka.

Nevét  1929-ben Ottóffyra változtatta.: "A m. kir. belügyminiszter Ritter Ottó György Budapesten 1891. évben született, ág. h. ev. vallásu, nős, fonyódi lakos, gazdálkodó kérelmére saját, valamint Alfréd nevű kiskorú gyermeke családi nevét az 1929. évi 253.628. VIII. számú határozatával „Ollóffy“ névre változtatta át." [BUDAPESTI KÖZLÖNY 1929-10-18]

Felesége K. Blanka, gyermekük: Ottóffy Alfréd. Fonyódon az evangélikus egyház tisztségviselője volt 1948-1964 között. 1932-ben új házasságot köt, felesége ( Szombathelyi Irén, sz,  Budapesten 1894. április hó 25-én) ; tanítónő Budapesten.

1933-ban "Somogy vármegye gyámpénztára végrehajtatónak, vitéz Otoffy Ottó (azelőtt Ritter Ottó) végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 13.135  ar. P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a lengyeltóli kir. járásbíróság területén levő, Fonyód községben fekvő s a lengyeltóti 583. számú telekjegyzőkönyvben  A + 1. sorsz., 916. hrsz. alatt foglalt, Ritter Ottó nevén álló ingatlanra 8.023.50 pengő kikiáltási árban, mint forgalmi értékben elrendeli"  A  végrehajtást valószínűleg gyermeke érdekében, az új házasságkötésével összefüggésben kezdeményezték.

1942.ben a M. Kir, Közellátási Hivatal főelőadója, kinevezik közellátási főfelügyelőnek.1947-ben  e tisztségében, (nyilván koncepciós) büntetőeljárás folyt ellene.

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Blanka
1892 - 1922


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.