Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
bilkei Gorzó Bálint
occupation : földbirtokos, szolgabíró, alispán
born :~1835 died :1891
branch :Y - házassági rokonok
Marriage :
Komlósy Piroska ( 1860-06-14 - )

 Az őstörténetileg is rokon Bereg megyei birtokadományos nemes  Gorzó család leszármazottja.  Apja bilkey Gorzó János, anyja Gorzó Ágnes.Földbirtokos. Fiatalabb éveiben az osztrák hadseregben szolgáló katonatiszt volt. leszerelése után1867-77 között alszogabíró, majd 1878-ban szolgabíró a felvidéki járásban.  1882-ben hivatalvesztésre és kártérítésre ítélik egy Komlósról Beregszászra szállított pénz elsikkasztásának vádjával. 1888-ban sikkasztás vádjával 6, majd 5 évre leszállított börtönre ítélik. Később beigazolódott, hogy rablótámadás áldozata lett, így a bíróság felmentette.Teljes rehabilitálására utal, hogy később alispánnak választották.

Dúsgazdag földbirtokosként 1860.jún. 17-én 2000 holddal lépett házasságra a szintén gazdag K.Nándor(F010) egyetlen lányával, Piroskával(F011). Könnyelmű, nagyúri életet élt  - sorozatosan felvett  hitelekkel. 1876-tól haláláig 11 különböző hitelező kezdeményezett ellene tartozásai fejében birokaira - és felesége birtokaira -árverést.Így a Komlósy birtokok jelentős részének elvesztésében is ludas. 1891-ben bekövetkezett halála után özvegyét a hitelezők mindenéből kiforgatták.  

 

Family tree detail view :
Gorzó Bálint
~1835 - 1891
Komlósy Piroska
1841 - 1915


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.