Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
kisfaludi komlósi Komlóssy GyörgyE014
occupation : földbirtokos, telekkönyvvezető       place of living: Nagyszöllős, Técső, Szeged
born :1859.10.03 Kisfalud died :1925.12.01 Szeged
father :kisfaludi komlósi Komlóssy Albert mother : Muszka Zsófia
branch :E - kisfaludi ág Generation :17
Marriage :
Manajló Anna
Herkner Izabella

Children :
Irma
Margit
Albert
Aladár
György
László
Sára
Olga

Házasságon kívül született, de apja elismerte és törvényesítette. 1859. október 9-én a kisfaludi (ma Szilce) görögkatolikus templomban keresztelték.
 1873/74 tanévben a munkácsi Állami  Gimnázium 3. éves tanulója, ekkor már reformátusnak írják. A következő tanévben 4-ik osztályos, az iskolai nyilvántartás születési időpontját hibásan 1859.dec.25- nek közli..

Apja halála után annak  fiatal -még nála is egy évvel fiatalabb - özvegyét vette feleségül, ami bizony a leszármazottak közötti rokonsági kapcsolat értelmezését meglehetősen megkavarta. A házasságból  három lánya született.  Házasságuk nem lehetett harmonikus, György meg is csalta feleségét Herkner Izabellával. A két nő össsze is verekedett, majd György elvált Manajló Annától, és Izabellát vette feleségül. A nők közötti ádáz háborúság folytatódott, így György előbb Técsőre költözött, végül Szegeden állapodott meg.   Új családjában nyugodt, békés, de zárkózott életet élt; régi családjáról nem beszélt, a kapcsolatot sem tartotta velük. Első felesége pedig lányait apjuk gyűlöletére nevelte.
Hányatott közéleti nyomai nyilván összefüggenek családi életével. Az MTCN-beli első nyoma: 1884-ben 86-ban Ugocsa megye Tiszáninneni járásának az írnoka. 1896. szept 5-én mint técsői kir. járásbirósági telekkönyvi átalakító dijnokot a máramarosszigeti törvényszékhez helyezik át. 1889-ben az Ugocsa vármegyei  jegyzői egylet tisztségviselője:" A jegyzői egylet alapszabályai a belűgyministerium által jóváhagyatván az egylet f. hó 16-án N. Tarnán (→Nagytarna Szatmár vm) a fürdői helyiségnél tartá alakuló közgyűlését, melyen a tisztikar megválasztatott a következőleg: ... aljegyző : Komlóssy György ".1901-ben jegyzői írnok,  az Ung vármegyei kisszalacskai anyakönyvi kerület anyakönyvvezető helyettesévé nevezték ki.
1903-ban máramarosszigeti kir. törvényszéki írnok, 1905-ben áthelyezik a rahói kir. járásbiróságboz és segédtelekkönyvvezetővé nevezik ki, majd 1906-ban ugyancsak segédtelekkönyvvezetőként a técsői kir. járásbírósághoz  helyezték át.1907-ben   segéd-telekkönyvvezető, 1908-06-24-től  telekkönyvvezető,  majd 1914-ben kérelmére  ugyanebben a minőségben  Battonyára helyezik át, ahol 1916-ban a IX. fizetési osztályba sorozott telekkönyvvezetőkké nevezik ki. 1916-ban a szegedi járásbíróságon, majd 1917-18 ban ismét a battonyai járásbíróságon, 1921-ben megint Szegeden  telekkönyvvezető, 1925-ben nyugdíjazták.

 

Family tree detail view :
Komlóssy Zsigmond
1750 - 1822...1831
Chernel Éva
- 1773
Komlóssy László
1777 - 1832
Dancs Júlia
~1787 - 1862
Komlóssy Albert
1820 - 1881
Muszka Zsófia
Manajló Anna
1858 - 1950

Komlóssy Irma
1885 - 1921
Komlóssy Margit
1886 - 1955
Komlóssy Olga
~1887 - ~1957
Herkner Izabella
~1870 - 1959

Komlóssy Albert
1900 - 1967
Komlóssy Aladár
1902 - 1960
Komlóssy György
1904 - >1988
Komlóssy László
1909 - 1997
Komlóssy Sára
1911 - 1998

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.