A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Minilexikon
a címszó kezdebetűje:
ABCEFHIJKLMNOPRSTÚZ
Összes
keresőszó:

Leleszi konvent

 A Komlósyak ügyeit szinte kivétel nélkül az északkeleti országrész jelentős hiteles helye, a Zemplén megyei Leleszen (ma. Szlovákia) évszázadokon át működő leleszi konvent intézte. Iratanyaga jól megmaradt, ezért ismerjük viszonylag jól a család történetét.
A leleszi konvent a XIII. század elején kezdte meg hiteleshelyi tevékenységét és egészen az 1848-as szabadságharcig működött. Territoriális hatásköre a XIV. század közepéig egyházmegyék szerint terjedt ki, utána vármegyei beosztású volt. A konvent előtt megforduló felek illetékessége szerinti törzsterületéhez Sáros, Zemplén, Abaúj, Szabolcs, Szatmár, Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegyék tartoztak.
A konventnek a XIV. század közepétől szervezett kancelláriája volt, szakalkalmazottakkal. Forgalmára jellemző, hogy már 1360-as években is átlagosan napi egy, a XVI. században pedig naponta már 4-5 oklevelet adtak ki.
A leleszi konvent iratanyaga mirofilm másolatok formájában áll az Országos Levéltárban rendelkezésre.
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.