Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlóssy(Koton) KálmánX307
occupation : államrendőrségi segédtiszt       place of living: Komárom
born :1892.11.26 Révkomárom died :1932.04.08 Komárom
father : Komlóssy(Koton) Károly mother : Papp Julianna
branch :X - azonosítatlan Generation :2


1926-ban rendőrségi díjnokként rendes állományba helyezik, 1927-től a komáromi rendőrkapitányság hivatalisegédtisztje.
1932. ápr. 9. Komárommegyei Hírlap -" Mély részvéttel lapzártakor értesültünk, hogy Komlósi Kálmán á l l a m re n d ö r s é g i hivatali segédtiszt folyó hó 8-án reggel Budapesten a Szent István kórházban meghalt. Rend­örsegünk e szorgalmas és törekvő kezelötisztviselöje régidő óta betegeskedett, súlyos bajával húsvétkor Budapestre szállították, azonban itt sem tudtak rajta segíteni, a gyilkos kór felőrölte gyenge szervezetét. Holttestét szeretettei hazaszállítják és f. hó 10-én, vasárnap d. u. 4 órakor
temetik el. Halálát szerető szülei Komlósi Károly a komáromi ref. egyház gondnoka és neje, testvérei, kiterjedt rokonsága, és tiszviselőtársai gyászolják.."

 A híradás értelme szerint  felesége és gyermekei nem voltak.
 

Family tree detail view :
Komlóssy(Koton) Károly
1862 - 1948
Papp Julianna
- >1948

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.