Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlósy(Komlós) GyulaX050
occupation : tisztviselő       place of living: Torna, Kassa, Beregszász, Debrecen
born :1874.01.17 Rimaszombat died :>1938
father : Komlósy(Komlós) András mother : Simkó Borbála
branch :X - azonosítatlan Generation :2
Marriage :
Somossy Mária

Children :
Jolán
Géza
Gizella
Dezső

Iskoláit Rimaszombaton kezdte,1886-ban a rimaszombati  egyesült protestáns gimnáziumban 2-ik osztályos, 1889-ben 5-ik, 1891-ben 7-ik osztályos (ekkor magántanuló) 1893-ban Miskolcon a Református Gimnáziumban a rimaszombati gimnáziumban előírt javító vizsgát letette, és itt  is érettségizett. 1902-ben beiratkozott a kassai jogakadémiára, ahol tanulmányai megszakadhattak, mert 1915-ben utólagosan elismerik 1906/07. első félévi eredményeit. Jogi tanulmányait később Budapesten folytatta.
 1894. áprilisában adóhivatali dijnok, és a tornallyai kir. adóhivatalhoz segélydíjas adóhivatali gyakornokokká, majd 1895. februárjában az Eszék mellett fekvő dárdai  adóhivatalhoz ideiglenes minőségű adótisztté nevezték ki, ahol 1896-ban véglegesítik.1897-ben a baranyai Mágocson adótiszt,1898-ban  áthelyezik   Tornára.1901-ben kérésére áthelyezik Kassára, ahol 1906-ban adóhivatali segéddé nevezik ki.1909-ben áthelyezik Beregszászra, ahol adóhivatali segédként szolgál, 1912-ben adóhivatali főtisztté nevezik ki.1915-ben Máramarosban teljesít szolgálatot, ekkor áthelyezik a debreceni adóhivatalhoz.  1922-ben állampénztári főtanácsossá nevezik ki; e stallumából megy nyugdíjba. A 30-as évek elején a debreceni Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara.
Illetékügyi nyilvántartója.Fennmaradt egy levél, amelyben a pénzügyminiszternek ír: 32 évi szolgálat után a beígért igazgatói kinevezés helyett B-listás lett.

1912-15 között  beregszászi lakosként neve a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagnévsorában szerepel.


Szabadidejében cimbalmozott is. Eljárt vadászni, halászni, madarászni.(leszármazottja személyes közlése)
 

Family tree detail view :
Komlósy(Komlós) András
1838 - 1936
Simkó Borbála
1852 -
Somossy Mária
1874 - >1938

Komlóssy Géza
1902 - 1993
Komlósy Gizella
1904 - 1977
Komlósy Jolán
1899 - ~1930
Komlósy Dezső
~1905 - 1967

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.