Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
search expression:

branch or fragment:
Komlósy(Komlós) IstvánX049
occupation : anyakönyvvezető, közgyám       place of living: Rimaszombat
born :1869.12.12 Várgede died :1938.03.31 Rimaszombat
father : Komlósy(Komlós) András mother : Simkó Borbála
branch :X - azonosítatlan Generation :2
Marriage :
Bodon Erzsébet ( - 1938-03-31 )

Children :
Árpád
Endre

 1881-ben a Rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium 2-ik oszályát végezte.

Elnöki írnok, majd anyakönyvvezető volt Rimaszombaton.
Az állami anyakönyvezés bevezetésekor 1896-ban a rimaszombati városi tisztújitás alkalmából anyakönyvvezetői írnokká választották. 1902-ben másod-anyakönyvvezető helyettes, a belügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök Gömör-Kishontvármegyében a rimaszombati anyakönyvi kerületben eddigi hatásköre (a születések és halálesetek anyakönyvvezetése) mellett a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta.  1903-ban közgyám.Még 1918-ban is anyakönyvvezető helyettes, a csehszlovák érában kevés róla az információ, hivatalából felmentették.

1921-ben az Országos Magyar Kisgazda Földmives és Kisiparos Párt rimaszombati pátszervezetének alelnöke.1922-ben egy budapesti közjegyző előtt Bodon József budapesti lakos meghatalmazást ad részére "Csehszlovákia területén peres és perenkívüli ügyekben történő eljárásra" ez is igazolja, hogy a trianoni békeszerződés után Csehszlovákiában maradt. 
Viszonylag későn, közel 40 évesen nősült. Nyugdíjas anyakönyvvezetőként halt meg." Komlóssy István nyugalmazott anyakönyvvezető és városi közgyám életének 69. évében Rimaszombatban elhunyt, özvegye, fiai és kiterjedt rokonság gyászolják" [PRÁGAI MAGYAR HIRLAP 1938-04-03]

Gyula öccse Géza nevű fiának és Jolánnak  a keresztapja volt.
Egyházi születési anyakönyi bejegyzése: "A gyermek családi neve Komlósyra változik a rozsnyói püsp. főhatóság 5573/??? sz. rendeletére" (az eredeti bejegyzésben apja  Komlós)

Family tree detail view :
Komlósy(Komlós) András
1838 - 1936
Simkó Borbála
1852 -
Bodon Erzsébet
1878 - >1938

Komlósy Árpád
~1910 - >1938
Komlósy Endre
~1914 - >1938

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.