A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
Minilexikon
a címszó kezdebetűje:
ABCEFHIJKLMNOPRSTÚZ
Összes
keresőszó:

Fiúsítás (praefectio)

Ha a birtokosnak nem voltak az ősiségi törvényének megfelelő férfi örökösei, kivételes királyi kegyként kérhette leánya(i) ún. fiúsítását. Ez azt jelentette, hogy a király a koronára háramlási jogról lemondott, és hozzájárult, hogy a kérelmező leányai ugyanúgy örökölhessék az ősi birtokot, mintha fiúk lennének. A fiúsítás azonban feltételes volt, és két esetben automatikusan hatályát veszítette:
  • ha a kérelmezőnek a fiúsítási oklevél kiadása után törvényes fiú örököse született,
  • ha a fiúsított lánynak később nem született fiúgyermeke. Ekkor a nagyapai birtok visszaszállt a királyra. (A fiúsított nő lánygyermekei javára nem volt lehetőség újabb fiúsítást kérni.)
(A beregi Komlósyaknál nem történt fiúsítás, de orosházi Komlósy Ferenc kapott ilyen oklevelet)
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.