Komlossy (Komlosy) family website
Minilexikon
a címszó kezdebetűje:
ABCEFHIJKLMNOPRSTÚZ
Összes
search expression:

Regeszta

 Az oklevél szövegének magyar nyelvű kivonata.
Az oklevelekben található ismeretanyag a mai tudomány számára is igen hasznos, nagyon sokrétű (politikatörténet, gazdaságtörténet, társadalomtörténet, kultúrtörténet, egyháztörténet, hadtörténet, genealógia stb.) ismeretanyag forrása. Ugyanakkor eredetiben vagy akár fotokópiában való tanulmányozásuk ‒ bár a kutatók számára sokszor megkerülhetetlen ‒ igen nehéz. (Magának az írásképnek az értelmezése, betűhű olvasása is több éves gyakorlatot kíván)
Ezért vezették még a 19. sz-ban be az oklevelek szövegének magyar nyelvű kivonatolását. A kivonatolt tartalom természetesen nem elégíti ki minden kutatási feladat minden igényét, de jól segíti az oklevelek nagy tömegében való gyors tájékozódást.
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.