Komlossy (Komlosy) family website
first letter of name: (when using multiple search options start with selecting the first letter )
ÁBCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVWZ
search expression:

Polyánszky István
occupation : görög katolikus pap       place of living: Iza, Gyertyánliget,Nagyruszka
born :1832 died :>1918
branch :Y - házassági rokonok
Marriage :
Komlóssy Laura ( 1857 - )

 

1857-től szolgálatot teljesítő görög  katolikus pap. Ismert szolgálati helyei:1860-ban Karácsonyfalva, 1885-ben Gánya-ekkor kinevezik tiszteletbeli esperesnek,.1886-1906 között Iza.  1903-ban szentszéki ülnök kinevezést kap, majd 1909 és1912között Gyertyánligeten lelkész.1913-18 között nyugalmazott lelkészként említik.. Fennmaradt Firczák Gyula püspökkel folytatott levelezése - első sorban a hívek tömeges ortodox hitre való áttérése ügyében. E levelezésében említi, hogy Gyula fia, az ő parókiáján való segédlelkészi alkalmazásának meghiúsulása után  1903. július 4-én Amerikába távozott, de anyagi gondjainak rendeződése után vissza kíván térni hazájába. (Ez nyilván meg is történt, hiszen Gyula   1914-10-02-én 48 évesen Nagyruszkai lelkészként halt meg-   az ő gyászjelentéséből ismerjük anyja és testvérei nevét.)

[GÖRÖG KATHOLIKUS SZEMLE 1908-02-02]: " Félszázados örömünnep Karácsony harmadnapján megható ünnep színhelye volt Gyertyánliget község temploma, hol Polyánszky István szentszéki tanácsos áldozárságának és házasságának 50 éves jubileumát. tartotta. A sz. mise után az agg lelkészt — ki egyúttal névnapját is ünnepelte — a tisztelőit és barátok nagy sokasága között a kerület papsága is testületileg üdvözölte, élénk örömének adván kifejezést, hogy ősz paptársuk ezen ritka szép családi ünnepet testi és szellemi erejének teljes birtokában töltheti nejével, Komlóssy Laura úrnővel együtt." 

1913-ban gyertyánligeti parókusként ment nyugdíjba.Haláláról nincs információ; utolsó szentszéki ülnöki említése> 1918.

Family tree detail view :
Komlóssy Laura
~1840 - >1914


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.