A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy BertalanF019
foglalkozás : körjegyző       lakóhely: Beregújfalu, Zsófiafalva
született :1862.03.27 Komlós meghalt :>1918
apa : Komlósy Bálint anya :szigeti Vass Lujza
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :17
Házasság :
Tóth Mária ( 1887-01-17 - )

Gyermekek :
Bertalan
István
Lajos
Gyula

 Az iglói református gimnáziumban érettségizett,  előtte1876-ig a Debreceni Református Főgimnázium tanulója ( 1872. L. oszt, 1876. V. oszt- ból kimaradt,1878. VII. oszt,)
Esküvő: 1887. jan. 17. Bilke. Bertalan fia születésekor (1888)  lakcíme: Zsófiafalva 44.h.sz.
1907-ig Beregújfaluban helyettes jegyző, ekkor körjegyzővé választják.  1907-1918 között a MTCN szerint Beregújfaluban volt körjegyző.1907-ből  származó hír, hogy László nevű kisfiát veszett kutyája megmarta, és a Pasteur-intézetbe szállították. Lászlóról később nincs hír, valószínűleg meghalt.
Az Erdészeti Lapok  1910. évi 3. száma   közöl egy beregújfalusi  tölgyfa árverési hirdetményt K. Bertalan körjegyző aláírásával.

A Komlóssyak  19. század-végi elszegényedésére jellemző a BUDAPESTI KÖZLÖNY 1898-04-03-i közleménye: "az osztrák központi földhitelbank végrehajtatónak Komlósy Bertalan és Lajos vég­rehajtást szenvedettek elleni 14922 forint 39 kr tőkekövetelés és járulékai iránti ügyében a beregszászi kir törvényszék területén lévő Komlós község határában fekvő komlósi 5 számú telekkönyvben A I 1 11 alatt felvett 136 149 173 174 183 184 185 248 298 801 326 hrsz ingatlanságra 8865 forintban ezennel megállapított kikiáltási  áron az árverést elrendelte , és hogy a fenntebb jelzett ingatlan az 1898. évi április hó 28. napjának délelőtti 10 órájakor alantirott kir. törvényszék árv. helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el fog adatni." Az árverés részben eredményes lehetett, mert a földhitelbank 1898. aug 23-ra kiírt további  árverése már csak 1300 frt követelésről szólt.

 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - >1807
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
~1790 -
Komlósy Bálint
1823 - 1899
Vass Lujza
~1825 - >1879
Komlósy Bertalan
1862 - >1918
Tóth Mária
~1870 - >1940

Komlóssy Gyula
1896 -
Komlóssy Bertalan
1888 - 1948
Komlóssy István
1889 - >1960?
Komlóssy Lajos
1892 - >1943

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.