A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
komlósi Komlósy LászlóF053
      lakóhely: Munkács, Dombostelek
született :1901 Munkács
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :1

Kezdetben azonosítatlan személy, akiről azonban olyan részinformációk kerültek elő (lásd alább), amelyek beregi eredetét szinte bizonyossá teszi - ekkor pedig a borosjenői ág tagja.  Életkora alapján két apa jöhet szóba:  Lajos-F021 és Bertalan-F019. Utóbbi apasága valószínűbb, hiszen tudjuk, hogy volt 1907-ben volt László nevő kisfia; előbbi feltételezett apasága mellett legfeljebb  az erdész foglalkozás szólhatna. A borosjenői ághoz soroljuk, de apai származását nem jelöljük.

Szeghalmy Gyula - Felvidék (Budapest, Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala, 1940) c. könyv" Személyi adattár"fejezetéből:

"komlósi Komlósy László
A "Szolyva" RT erdésze Dombosteleken
1901-ben született Munkácson. Máramarosszigeten négy gimnáziumot és erdészeti szaktanfolyamot végzett. 1917-ben Sztrij-ben beállt a Lengyel Légióba,az orosz és olasz fronton harcolt, majd hadifogságba esett. 1921-ben tért vissza Munkácsra, a csehek besorozták, és mint szakaszvezető két évet szolgált.
1924-31-ig a "Szolyva " falepárló Rt-nél mint vágáskezelő működött.hét évig varrógépügynök volt.
1938-ban kémkedéssel gyanúsítva a csehek öt hónapig vizsgálati fogságban tartották. ez után a "Magyar a magyarért" mozgalom irodájában működött. 1931-ben hazament Dombostelekre, de az ukránok letertóztatták, és csak a Kárpátaljára bevonult csapatok szabadították ki .Jelenleg (1940) a "Szolyva" kertésze. Felesége Bilej Júlia, gyermekei Ervin és Magdolna*."


Fenti forrásban szereplő előnév a beregi ághoz tartozását valószínűsíti.
1940-ben "A m. kir. földmívelésügyi miniszter az államerdészeti altisztek személyzeti létszámába... Komlósi Komlósy Lászlót (Dombostélek, szolyvai járás), . m. kir. erdőőrökké" nevezte ki. [ FÖLDMÍVELÉSI ÉRTESÍTŐ 1940-04-10] ( E hírben, és 1943-as kitüntetési hírben  figyelemre méltó, hogy nevét előnévvel említik, ez beregi eredetére komoly utalás.)
1943-ban Nemzetvédelmi Keresztet kap:" Magyarország Főméltóságu Kormányzója Budapesten, 1943. évi október hó 27. napján kelt legfelsőbb elhatározásával az alább felsoroltaknak a Nemzetvédelmi Keresztet méltóztatott adományozni : Komlóssy László állami erdész (1901. Munkács)" [ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1943-11-14 ]


Valószínűleg rá vonatkozik a Szlovákiai magyar Adatbank  alábbi információja: "1935. március Munkácson Komlósi László új pártot alapított Podkarpatszka Rusz Egységes Pártja néven."
 Vonatkozhat rá  a kassai kir . törvényszéken tárgyalt Komlósi László erdész nemzetgyalázási ügye ( 1940. feb. 8.)

 Valószínűleg ő az a Komlósy L.  nagybocskói erdészeti irodavezető, aki 1941-ben  a vértanúhalált halt erdészeti- és vadászati alkalmazottak emlékművére 1 P-t adományoz (Erdészeti lapok 1941. márc.)


* Különös hasonlóság áll fenn  a nála mintegy egy nemzedékkel korábban élt Lajos(F021) adataival, akinek felesége Bilej Jolán, gyermekek Ervin és egy ismeretlen nevű lány.

1979. okt 18-án   egy pécsi szeretetiothonban meghalt egy 79 éves kaposvári illetőségű Komlósy László, aki életkora szerint lehet vele azonos, bár áttelepüléséről semmi információ nincs.
  
 

Családfa részlet nézete :

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.