A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
vitéz Komlóssy IstvánF035
foglalkozás : katona       lakóhely: Pestszentlőrinc
született :1889.08.15 Zsófiafalva meghalt :>1970 ismeretlen
apa : Komlósy Bertalan anya :pinkóczi Tóth Mária
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :18
Házasság :
Knyarovszki Gizella

Gyermekek :
László
Tibor

Fegyverszertári írnok,majd fegyvermester százados volt Budapesten. Pestszentlőrinci családi házában lakott. Volt egy kéziratos Komlóssy-családtörténete, melyet Albert-Károly (E026) három példányban legépeltetett. Sajnos a világháború alatt mind az eredeti, mind a másolatok eltűntek.

Katonai szolgálati idejének kezdete 1910.10. 06. 1914-ben II. osztályú fegyvermesterré nevezik ki, 1916-ban I. osztályú fegyvermester.

1915. februári haditetteiért Ezüst, majd ugyanezen év májusában  Arany Vitézségi éremmel tüntették ki az alábbi indoklások szerint:

Komlóssy István (Zsófiafalva, 1889. – Tóth Mária) a kassai m. kir 9. honvéd gya-logezred állományába tartozó I. osztályú géppuskamester (őrmester) 1915. február 10-én Lopuschnánál briliáns eredményt ért el,  február 23-én Zaleszczikynél az ellenség oldalazó tüzében is eredményesen lőtt, február 25-én pedig egy szakasz kozákot lőtt szét. Ezért őt 1. oszt. Ezüst Vitézségi Éremre (Nagyezüst) terjesztették fel.

1915. május 2-án a Mikuszczyn-i ütközetben miután 1200 lépésről igen hatásosan lőtte az ellenséges állásokat, megindított támadáskor géppuskájával rohamozva a gyalogság az első vonalban működött. Az elfoglalt állásokból géppuskájával az ellenségtől 300 lépésnyire előretört, annak tartalékait hidegvérrel leadott géppuskatüzével szétugrasztotta, így külö-nösen hősies magatartásával az ütközetet végleg eldöntötte. Haditettéért az Arany Vitézségi éremmel tüntették ki.    [HADTÖRTÉNETI  lEVÉLTÁR Legs 30.602. nyt. szám ]


 Az Arany Vitézségi Érem leírása  és a kitüntetéséhez vezető haditette: [ lásd: Dokumentumok]

Az 1919. évben lefolytatott igazoló eljárás eredménye alapján  igazolták, ekkor főfegyvermester a központi fegyvertárnál.
1924-ben a legénységi vitézek között vitézzé avatják: "815. vitéz Komlóssy István volt főszámvivő, Pestszentlőrinc."; egy 1930/31-es vitézi jegyzék  lakcímét Pestszentlőrinc Nefelejcs u 256- ként közli.
1339-07-02-án "a magyar  Felvidék visszacsatolásával kapcsolatos különleges helyzetben kifejtett, az átlagon felülemelkedő teljesítményéért " tíz társával együtt a Magyar Arany Érdemkeresztet (Signum Laudis) kapta.

1940-ben szertári tisztviselőnek, 1943-an főtisztviselőnek nevezik ki. Egy 1948-as Honvédségi Közlöny szerint 1946. dec.1-i dátummal hadtáp századosként nyugállományba helyezik - de ez valószínűleg  eltűnése utáni  intézkedés.
  Egyes források szerint a II.világháborúban szovjet hadifogolyként eltűnt.(Uzmány-i tábor) [ Háborús Keresőszolgálat; Kováts Andor: Oroszországi tiszti hadifogoly címtár (1948.)]  A Háborús  keresőszolgálat honlapja szerint: Utolsó ismert lakcíme: Pestszentlőrinc, Nefelejcs u. Neve nem szerepel abban a névjegyzékben sem, amelyet az 1990-es évek végén az Orosz Föderáció adott át Magyarországnak a szovjet hadifogolytáborokban elhunyt magyar katonákról és internáltakról.
Ennek ellentmond Komlósy Klára -F051 lányának, Lengyel Nataliának 2018-as szóbeli közlése. E szerint  ő apjával, Lengyel Dezsővel 1970-71-ben járt  Istvánnál annak Nefelejcs -utcai házában .

 

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
~1790 -
Komlósy Bálint
1823 - 1899
Vass Lujza
~1825 - >1879
Komlósy Bertalan
1862 - >1918
Tóth Mária
~1870 - >1940
Komlóssy István
1889 - >1970
Knyarovszki Gizella

Komlóssy Tibor
1924 -
Komlóssy László
1919 - ~1938

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.