A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Czégényi Erzsébet
foglalkozás : színésznő       lakóhely: Pest
született :1806.09.07 Veszprém meghalt :1855.11.05 Pest
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Ferenc Dániel ( 1821 - 1855 )

Gyermekek :
Paulina
Ida

Veszprémben, 1806. szeptember 7-én keresztelték  Czégényi István és Tóth Anna  második gyermekeként.
Komlóssy Ferenc Dániel felesége. 
1820-ban már asszonynéven lett a székesfehérvári társulat tagja (Más -talán hihetőbb - forrás szerint 1821-ben kötöttek házasságot.). Férje társulatában sokszor és sokfelé fellépett. Komáromi fellépésükkor a kor szokásai szerint az itt működő bencés rendi szerzetes, Czuczor Gergely  az ünnepelt színésznőhöz búcsúversezetet írt, amelyet a Honművész című lap le is közölt .(lásd férjénél: Dok)  A síró-éneklő iskolához ragaszkodó játékstílusa miatt sok kritika is érte, elsősorban Vörösmarty Mihály támadta modorosságáért, akivel az Atheneum hasábjain 1839-ben sajtóvitát is folytatott. 1839-ben a Nemzeti Színháztól el is tanácsolták.Ezután ismét vándorszínész lett. 1841–1845 között férje társulataiban, Pécsett, Kassán, Kolozsvárott, Nagyváradon és Győrött játszott.
1855. nov.5-én halt meg kolerában, ekkor Pesten, az Ősz utca 2. alatt laktak. Halálhírét a PESTI NAPLÓ 1855-11-07-én így közli:"Komlóssy Ferencznek, a nemzeti színház gazdászati felügyelőjének és könyvtárnokának családját nagy csapás érte nejének,  s jeles színésznőnk Komlóssy Ida k. a. anyjának f. hó 5-kén történt halálával. A mint nő és anya egyiránt jeles elhunyt élte 50-ik évében halt meg. És mig Komlóssy ur házának barátai megosztják családjának fájdalmát, addig a nemzeti színészet barátai aggálylyal, rettegéssel tekintenek a halottas házra, melynek falai közt színészetünk egyik jelese Komlóssy Ida is vészes betegségben fekszik. Mert a veszteség nagy volna, reméljük, elhárítja e veszteséget színészetünktől az isten. "

 


 

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Ferenc Dániel
1797 - 1860

Komlóssy Paulina
1820 - 1888
Komlóssy Ida
1822 - 1883

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.