A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
szügyi Trajtler Károly
foglalkozás : tanár,gimn.igazgató       lakóhely: Budapest
született :1847 Bártfa meghalt :1929 Budapest
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Izabella

Elemi- és ipariskolai igazgató volt Budapesten. Izabella(G006) férje.
1882-ben  a Budapesti (budai) tanitó egylet elnöke, 1888-ban székesfővárosi tanoncisolai. igazgató,1891-ben az országos oktatási tanács tagjává,  1895-ben  az Országos Iparoktatási Tanács tagjává nevezték ki.1902-ben a Budapesti Tanítóegylet elnökévé választják.
Izabella halála után újranősült, mert egy 1892-02-07- i újsághír a budapesti tanítóegylet táncmulatsága résztvevőjeként említi Trajtler Károlynét ekkor Izabella másfél éve halott.(Fennmaradt 1941-ből a gyászjelentése özv, szügyi Trajtler Károlyné Heller Vilma74 éves budapesti lakos haláláról.)
1911-ben nyugdíjazták. Ekkor 945 kötetből álló magánkönyvtárát  eladta a Budapesti  Tanítóegyesületnek.
Fennmaradtak pedagógiai tárgyú szakirodalmi  munkái.

Haláláról a sajtó is beszámol:
"Szügyi Trájtler Károly volt székesfővárosi iskolaigazgató és szakfelügyelő Budapesten meghalt. Az elhunyt széleskörű közéleti tevékenységet fejtett ki és a tanítóság benne anyagi és szellemi ügyeinek bátor előharcosát vesztette el . Trájtler, aki 81 éves volt, az országos Eötvös- alapnak, a Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetségének, a Budapesti Hivatalos Tanító-testületnek és a Budai Tanítóegyletnek egyik vezető-férfia volt. Temetése vasárnap délután 3 órakor lesz a kerepesi-úti temető halottas- házából. " [ BUDAPESTI HIRLAP 1929-12-06 ]
"Trajtler Károly meghalt. A régi tanítógárda egyik igen munkás tagja halt meg Budapesten szügyi Trajtler Károly volt székesfővárosi el. isk. igazgató és szakfelügyelő személyében. Az elhúnyt széleskörű közéleti tevékenységet fejtett ki s tényleges működése alatt a tanítóság minden anyagi és szellemi ügyeinek bátor előharcosa volt. Nemcsak a fővárosi, de az országos tanítószervezetekben is vezetőszerepet vitt s komoly, higgadt magatartása, széles látóköre, nagy tudása, meggyőződéséhez való ragaszkodása sok barátot, de sok ellenfelet is szereztek néki. Az Eötvös-Alapnak, a Magyarországi Tanítóegyesületek Orsz. Szövetségének, a Budapesti Hivatalos Tanítótestületnek, a Budai Tanítóegyletnek fejlesztésében mint vezetőférfi maradandó munkát fejtett ki. Trajtler Károly 81 éves korában hunyt el s folyó hó 8-án temették el Budapesten, a főváros tanítóságának nagy részvétele mellett. Ny. b.! "                   [ NÉPTANÍTÓK LAPJA  1929-12-18 ]        
Családfa részlet nézete :
Trajtler Károly
1847 - 1929
Komlóssy Izabella
1848 - 1890


Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.