A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy BélaM005
foglalkozás : gazdatiszt, főszámvevő       lakóhely: Kismarton, Eszterháza(Fertőd), Sopron
született :1878.12.05 Acélháza meghalt :1957.07.21 Fertőd
apa : Komlósy (Gerber) Kálmán anya : Weszely Irma
ág :M - Gerber-töredék nemzedékszám :2
Házasság :
Mattesz Mária ( >1908 - )

Gyermekek :
Antal
Magda
István (Steve)

(Nagy) Lózson kereszteltek 1878. dec. 5-én egy Bélát, azonban az anyakönyvi bejegyzés 1879. márc 12-i halálát tartalmazza. Mivel a szülőknek ilyen nevű gyermeke kétségen kívül megérte a felnőtt kort, feltételezzük, hogy ugyanezzel a névvel kereszteltek egy második gyermeket, azonban ennek anyakönyvi nyoma nem található. A kitüntetésénél közölt 1887-es születési évet a gimnáziumi tanulmányainak nyomai is hihetővé teszik, ezért elfogadjuk az első Béla halálát, és egy második születését.


1902/03-ban más iskolából átjelentkezve javító vizsgát tesz, és elvégzi az V. osztályt a soproni Szent Benedek Katolikus Gimnáziumban. 
Az Eszterházy-hitbizomány központjában, Kismartonban, majd Eszterházán, Fertőrákoson és Sopronban dolgozott.
A ( fertő)rákosi püspöki uradalom:"...Az udvarbírák, provizorok, ispánok közül ismerjük …., Komlósy Béla (1892) nevét."
 1922-ben az Eszterházai Fogyasztási és Értékesitő Szövetkezet igazgatósági tagja Komlóssy Béla hercegi uradalmi számtartó.
1940-ben Sopronban az Eszterházy hitbizomány  "Komlóssy Béla számtanácsost szolgálatának 2o. évfordulója alkalmából mele­gen ünnepelte"
1941-ben kitüntetik: "Magyarország Főméltóságu Kormányzója Budapesten, 1941. évi december hó 6. napján kelt legfelsőbb elhatározásával az alább felsorolt polgári személyeknek a Nemzetvédelmi Keresztet méltóztatott adományozni :...Komlósy Béla, uradalmi számvevő (1887. Acélháza)..."  [ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1941-12-20 ]
  1944. máj. 24-én  tartalékos tüzér századossá léptetik elő.
1945. után a fertődi állami gazdaság főkönyvelője volt.

Családfa részlet nézete :
Komlósy (Gerber) Kálmán
1842 - 1908
Weszely Irma
~1850 - >1918
Komlósy Béla
1878 - 1957
Mattesz Mária
1892 - 1957

Komlósy Antal
1916 - 1989
Komlósy Magda
1921 -

Kennedy(Komlósy) István (Steve)
~1918 -
Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.