A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy BélaM005
foglalkozás : gazdatiszt, főszámvevő       lakóhely: Kismarton, Eszterháza(Fertőd), Sopron
született :~1887 Acélháza meghalt :1957.07.21 Fertőd
apa : Komlósy (Gerber) Kálmán anya : Weszely Irma
ág :M - Gerber-töredék nemzedékszám :2
Házasság :
Mattesz Mária ( >1908 - )

Gyermekek :
Antal
Magda
István (Steve)

 

(Nagy) Lózson kereszteltek 1878. dec. 8-án egy nov. 22-én született Bélát, azonban az anyakönyvi bejegyzés 1879. márc 12-i halálát tartalmazza. Mivel a szülőknek ilyen nevű gyermeke kétségen kívül megérte a felnőtt kort, feltételezzük, hogy ugyanezzel a névvel kereszteltek egy második gyermeket, azonban ennek anyakönyvi nyoma nem található. A kitüntetésénél közölt 1887-es születési évet a gimnáziumi tanulmányainak nyomai is hihetővé teszik, ezért elfogadjuk az első Béla halálát, és egy második születését.

1897-ben beiratkozik a kalocsai Érseki Főgimnáziumba. 1902/03-ban más iskolából (nyilván Kalocsáról) átjelentkezve javító vizsgát tesz, és elvégzi az V. osztályt a soproni Szent Benedek Katolikus Gimnáziumban.

Valamikor 1908...1918 között kötött házasságot Mattesz Máriával. 
Az Eszterházy-hitbizomány központjában, Kismartonban, majd Eszterházán, Fertőrákoson és Sopronban dolgozott.
A ( fertő)rákosi püspöki uradalom:"...Az udvarbírák, provizorok, ispánok közül ismerjük …., Komlósy Béla (1892) nevét."
 1912-ben belép a Magyar  Ternészettudományi Társulatba. 1922-ben az Eszterházai Fogyasztási és Értékesitő Szövetkezet igazgatósági tagja Komlóssy Béla hercegi uradalmi számtartó.
1940-ben Sopronban az Eszterházy hitbizomány  "Komlóssy Béla számtanácsost szolgálatának 3o. évfordulója alkalmából mele­gen ünnepelte"
1941-ben kitüntetik: "Magyarország Főméltóságu Kormányzója Budapesten, 1941. évi december hó 6. napján kelt legfelsőbb elhatározásával az alább felsorolt polgári személyeknek a Nemzetvédelmi Keresztet méltóztatott adományozni :...Komlósy Béla, uradalmi számvevő (1887. Acélháza)..."  [ BUDAPESTI KÖZLÖNY 1941-12-20 ]
  1944. máj. 24-én  tartalékos tüzér századossá léptetik elő.( Ennek alapján feltételezhető, hogy 1915-ben ő az a tart. zászlós, akit 15. sz tüzér ezred tart. hadnagyává neveznek ki.)
1945. után a fertődi állami gazdaság főkönyvelője volt.

Családfa részlet nézete :
Komlósy (Gerber) Kálmán
1842 - 1908
Weszely Irma
~1850 - >1918
Komlósy Béla
~1887 - 1957
Mattesz Mária
1892 - 1957

Komlósy Antal
1916 - 1989
Komlósy Magda
1921 - >1963
Kennedy(Komlósy) István (Steve)
~1918 - 1984

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.