A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
ditrói Puskás Kálmán Dénes
foglalkozás : királyi mérnök, miniszteri tanácsos       lakóhely: Budapest, Zalaegerszeg, Debrecen
született :1872 meghalt :1950
ág :Y - házassági rokonok
Házasság :
Komlóssy Irma-Mária ( 1895 - )

Gyermekek :
Margit

Ditrói Puskás Lajos és Keresztes Mária fia. 1890-ben a kolozsvári katolikus főgimnáziumban érettségizik; önképzőköri elnök. 1895-ben kötött házasságot K. Irma Máriával. Nyolc gyermekük  közül Margit  férje: Krammer György vette fel, és vitte tovább a Komlóssy nevet.
  Egyetemista korában "Az erdélyrésziek budapesti körének e hó 3-án tartott alakuló közgyűlésén megválasztották ... jegyzőnek Puskás Kálmánt."  [ BUDAPESTI HIRLAP 1892-12-06 ]
1895-ben
Ditrói Puskás Kálmán szigorló mérnököt  ideiglenes minőségű kir. segédmérnökké nevezték ki, 1896-ban pedig állásában véglegesítették. 1900-ban a magyar kir. államépitészeti hivatalok személyzeti létszámában kinevezik királyi mérnökké,1904-ben  Zalaegerszegben szolgál - részt vesz a zalaegerszegi irodalmi és művészeti kör alapításában, melynek 1905-től titkára is.1904-ben Zalaegerszegen töevényszéki esküdtnek is megválasztják. 1907-ben " a kereskedelemügyi m. kir. minister ... a szolgálat érdekében Zalaegerszegről a veszprémi államépitészeti hivatalhoz helyezte át. " 1911-ben királyi főmérnökké nevezik ki, és áthelyezik Debrecenbe, ahol 1923-ban műszaki tanácsos, 1924-ben főtanácsossá nevezik ki.1930-ban a székesfehérvári állam- építészeti hivatal főnöke.
 1933-ban Dénes oki. mérnök, ny. min. tanácsos nemességét igazolták. [Gerő József: A M. Kir. Belügyminiszter által igazolt nemesek 1867-1937] 1932-ben nyugalmazott miniszteri tanácsos Budapesten.
1939-ben lakcíme Bp. II. Bernáth Géza-u. 26.

Családfa részlet nézete :
Komlóssy Irma-Mária
1877 - 1970

Puskás Margit
1906 - 1993

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.