A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlósy LajosF021
foglalkozás : magánhivatalnok, erdész       lakóhely: Komlós,Munkács, Huszt
született :1872.02.16 Beregszász meghalt :>1926
apa : Komlósy Bálint anya :szigeti Vass Lujza
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :17


A Komlóssyak elszegényedésére jellemző a BUDAPESTI KÖZLÖNY 1898-04-03-i közleménye: "az osztrák központi földhitelbank végrehajtatónak Komlósy Bertalan és Lajos vég­rehajtást szenvedettek elleni 14922 forint 39 kr tőkekövetelés és járulékai iránti ügyében a beregszászi kir törvényszék területén lévő Komlós község határában fekvő komlósi 5 számú telekkönyvben A I 1 11 alatt felvett 136 149 173 174 183 184 185 248 298 801 326 hrsz ingatlanságra 8865 forintban ezennel megállapított kikiáltási  áron az árverést elrendelte , és hogy a fenntebb jelzett ingatlan az 1898. évi április hó 28. napjának délelőtti 10 órájakor alantirott kir. törvényszék árv. helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el fog adatni." Az árverés részben eredményes lehetett, mert a földhitelbank 1898. aug 23-ra kiírt további árverése már csak 1300 frt követelésről szólt.


A családi mendemonda szerint kapzsi ember volt; perrel próbálta (eredménytelenül)  megszerezni unokatestvére,  Béla(F025) vagyonát annak 1926.évi  halála után, noha Bélának leszármazottai is voltak.

Foglalkozott családkutatással is, de munkája nem maradt fenn.

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1811
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
1803 - >1839
Komlósy Bálint
1823 - 1891
Vass Lujza
~1837 - 1909
Komlósy Lajos
1872 - >1926

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.