A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
vajnágiborosjenői komlósi Komlósy Bálint-ElekF020
foglalkozás : földbirtokos, pénzügyi gondnok       lakóhely: Brassó, Sopron, Pozsony, Nagykanizsa, Pécs
született :1864.07.20 Beregszász meghalt :>1936
apa : Komlósy Bálint anya :szigeti Vass Lujza
ág :F - borosjenői ág nemzedékszám :17
Házasság :
Seszter Róza ( 1892-01-11 - )

Gyermekek :
Ilona
Margit
Mária

Valószínűleg ő az, aki az iglói ref. gimnáziumban érettségizett.

 1878-an végrehajtást kezdeményez Mauszkopf Mózes komlósi lakos ellen ( aki később Albert-E008 birtokait megszerzi) 400 Frt és járulékai követelésének behajtására.
1886-ban a szepesi városi takarékpénztár480 frt és járulékai fejében  árverést kezdeményezett a komlósi 5. sz telekjegyzőkönyv szerinti birtokaira 8052 frt kikiáltási áron.
1888-ban özvegy Kniszner Frigyesné 48 frt 48 kr s járulékai erejéig terjedő követelés behajtására árverezést kezdeményezett a komlósi birtokon Bálint nevén jegyzett ingatlanokra összesen 7252 forint kikiáltási áron.

1894-ben Budapesten számviteli oklevelet szerzett, 1891-ben munkácsi fegyintézeti díjnokként kinevezik Sopronba  "ideiglenes minőségben II. oszt. tiszti írnokká" -tehát ezidőtájt veszíthette el birtokait. Sopronban még 1900-ban is  ugyanezt az állást tölti be  - ekkor véglegesítik, és a pozsonyi állami kórháznál megüresedett gondnoksegédi állásra  nevezik ki. 1908-ben  a szegedi állami szemkórház gondnokává nevezik ki. 1911-aug-22-től és még 1918-ban is a brassói szemkórház, 1921-ben a nagykanizsai szemkórház gondnoka. A[ Pécs-Baranyai Cimtár, 1928.] szerint: "Komlóssy Bálint kórház gondnok Petrezselyem u. 17."

 


Apró sajtóhír a vidéki nemesség életéből  [ BUDAPESTI HIRLAP 1886-05-01] :

" — Tisza- Ujlakon e hó 27-én Szatmármegye Sályi községe árvíz károsultjai javára műkedvelői előadás volt. Előadattak : „Az önzetlen“ vígjáték 1 fölv. és „A kék szoba“ ugyancsak 1 fölvonásos vígjáték Berczik Árpád- tól. Közreműködtek Thuránszky Károlyné, Kreichel Etelka, Hidvégi Jolán és Parragh Szidonia kisasszonyok, Thuránszky Károly, Farkas János és Komlósy Bálint urak, a két darab között Komáromi Józsa k. a. és Komlósy Bálint ur játszottak előbbi zongorán, utóbbi hegedűn."

Családfa részlet nézete :
Komlósy Lajos
~1757 - 1798
Zoltán Klára
1762 - ~1810
Komlósy Lajos
~1785 - 1839
Komlósy Karitász
~1790 -
Komlósy Bálint
1823 - 1899
Vass Lujza
~1825 - >1879
Seszter Róza
~1874 - 1957

Komlósy Ilona
1893 - >1936
Komlósy Margit
1897 - 1936
Komlósy Mária
1902 - 1984

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.