A Komlóssy (Komlósy) család honlapja
név kezdőbetűje: (a több szempont szerinti keresést a kezdőbetűvel kell kezdeni)
ABCDEFGHIJKLMNÖOPRSTUVZ
keresőszó:

ág vagy töredék:
Komlóssy GyulaB064
foglalkozás : segédjegyző       lakóhely: Ilosva, Magyarkomját, Duszina, Lipcse
született :~1875
ág :B - beregi törzs

Egy kétségtelenül beregi eredető, de nem azonosítható személy.

Egyetlen- bár ismétlódóen megjelenő álláskeresési hirdetésből ismerjük:"Segédjegyzö. Szorgalmas, jóirásu, szolid, kellő iskolai képzettségei biró 24 éves egyén, ki másfél évig mint segédjegyző működött, oly helyen keres alkalmazást, hol jövőjét biztosíthatja, a ruthén nyelvet teljesen bírja, s kitűnő bizonylatokkal rendelkezik. Czim: Komlósy Gyula, sjegyző, Ilosva  (Beregm.)." [MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1900 -11 -25 és 12-02]

Majd egy év múlva az álláskeresés ismétlődik - ami a névelírásos sajtóhibát kizárja: "Segédjegyző. Egy évi gyakorlattal biró, 24 éves, szolid egyén, ki a jegyzői teendőkben némi, az anyakönyvvezetésében teljes jártassággal bir, azonnali belépéssel állandó alkalmazást keres. A ruthén nyelvet is némileg birja. Czim: Komlóssy Gyula, M.-Komját (Ugocsa megye)." [MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 1901 -08 -24]

A hirdetés1902-ben is ismétlődik: "Segédjegyzö. Egy és fél évi gyakorlattal biró, szolid, megbízható, szorgalmas, 25 éves egyén, ki a közigazgatási ügyekben és az anyakönyvvezetésben teljesen, az adóügyekben pedig némi jártassággal bir, azonnali belépésre alkalmazást keres. Czim: Komlóssy Gyula, Ungvár, poste restante."

Egyik beregi ágban(E, F, R )sincs olyan nyom, ami azonosítaná, azonban életkora elképzelhetővé teszi, hogy Albert-E008 a család előtt is egy évszázadon át ismeretlen házasságából születhetett . Albert a fellelt korabeli sajtóhírek szerint1867. január 23-án nagy pompával kötött házasságot Cseredár Agápiával- azonban a házasságról sem a sajtóban, sem a családi emlékezetben nem maradt fenn semmi nyom  - elképzelhető, hogy a házasság valamilyen zavaros, esetleg  botrányos körülmények között szűnt meg. Albert 1876-ban -már csendes körülmények közepette - kötött új házasságot.

Ha Gyula ebből a házasságból született volna, akkor  nyilván az anyja nevelte - és Albert nem tartott vele  kapcsolatot.

Létét erősíti meg a nagy-szőllősi polgári olvasókör  1898. évi január hó 6-i műkedvelői szinielőadása, ahol fellépett Komlóssy Gyula is.

1902-ben Komlóssy Gyula segédjegyzőt Duszinába( későbbi magyar neve Zajgó; Szolyvától DK) anyakönyvvezető- helyettessé nevezik ki és valamennyit a házassági anyakönyv vezetésével, valamint és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízzák.

Álláskeresése1904-ből: "írnok. Négy évi gyakorlattal biró, 28 éves, kifogástalan magaviseletü egyén, kinek működési bizonyítványai kitűnők s a tót és ruthén nyelvet is birja, azonnali belépéssel alkalmazást keres. Czim: Komlóssy Gyula, Lipcse (Mármarosm.)."

1909-ben az Ungmegyei Nőegyesület hangversenyén megjelentek között kiemelten említik  Komlósy Gyula ny. beregszászi főjegyzőt.

 

Családfa részlet nézete :

Aki látja a tegnapot, az tudja, hogy a mát a holnap fogja követni. Csak aki tudja, hogy a mát őseinek köszönheti, az érti, hogy holnap a gyermekeinek ma lesz; és ez az ő jövője.